Ορνιθοπανίδα της Άνδρου

    Στην Άνδρο έχουν παρατηρηθεί 180 είδη πτηνών, από τα οποία 46 φωλιάζουν στο νησί. Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Άνδρου, είναι αυτές του κεντρικού τμήματος του νησιού. (κόλπος Βιταλίου, τα βουνά Αγ. Σαράντα και Πέταλο, ο όρμος Άχλα). Μεγάλο ορνιθολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ρέματα Βόρης και Άρνης, τα οποία υπάγονται σε περιοχή Natura 2000. Τα σημαντικότερα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της Άνδρου είναι τα εξής:
    Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea): έχει 79 εκατοστά μήκος, εντυπωσιακό χρωματισμό, μαύρο στέμμα και λοφίο. Αντίθετα με τον Σταχτοτσικνιά, είναι καθαρά μεταναστευτικό είδος, που έρχεται στην Ελλάδα την άνοιξη και φεύγει το φθινόπωρο. Καμουφλάρεται τέλεια μέσα στις καλαμιές και στους αγρούς λόγω της μορφής και του χρώματός του. Τρέφεται με μικρά πουλάκια, ψάρια, αμφίβια, ασπόνδυλα και με μικρά θηλαστικά.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates