Εθελοντές πυροσβέστες που υπάγονται στην Π.Υ.

Απόκτηση ιδιότητας
   Την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη αποκτούν άτομα ηλικίας 18-55 ετών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο ή στην Κοινότητα που εδρεύει Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία ή σε άλλη κοινότητα ή Οικισμό που απέχει από την έδρα της υπηρεσίας μέχρι 10χλμ. και υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσέλευσης στην Υπηρεσία σε περίπτωση ανάγκης.
   Οι Εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται σε μάχιμους και οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων. Η αναλογία των μαχίμων προς τους οδηγούς είναι 2:1.
   Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία στη περιοχή της οποίας κατοικούν που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Γνωμάτευση του πλησιέστερου τοπικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας που να πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας τους.
Β. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
Γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για οδηγούς.
   Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην περιοχή του οποίου θα υπηρετήσουν και επιλέγει τους καταλληλότερους από αυτούς.
Απώλεια ιδιότητας
  Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αφαιρείται η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη:
 Για λόγους υγείας
 Για καταδίκη σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήματος
 Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεση υπηρεσίας
 Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του και
 Μετά από επιθυμία του ιδίου
(Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος)

Εκπαίδευση εθελοντών από την Π.Υ.

   Πριν από ένα μήνα μας είχε ζητηθεί να δηλώσουμε ποιοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν από εκπαιδευτές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους τομείς της πρόληψης και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής, η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Κανονίσθηκε λοιπόν να ξεκινήσουμε την Τετάρτη 2-6-2010 στις 19.00 μ.μ. στο Δημοτικό σχολείο Λειβαδίων. Με το τέλος της εκπαίδευσης θα κοινοποιηθούν τα ονόματα των εκπαιδευθέντων προς το Αρχηγείο.
Τα θέματα εκπαίδευσης είναι:

Α’ Πυροσβεστική Τέχνη
1) Έννοια, θερμότητας-θερμοκρασίας.
2) Τι είναι καύση-προϋποθέσεις πρόκλησης του φαινομένου της καύσης.
3) Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών.
4) Το νερό ως κατασβεστικό μέσο-κατασβεστική ενέργεια του νερού.
5) Ενδείξεις κατάσβεσης πυρκαγιών με νερό.
6) Αντενδείξεις κατάσβεσης πυρκαγιών με νερό.
7) Βασικές εργασίες κατά την κατάσβεση (Αναγνώριση-Διάσωση-Εγκατάσταση-Προσβολή).
8) Κατηγορίες πυρκαγιών.
9) Κοινές πυρκαγιές-κατάσβεση αυτών.
10) Πυρκαγιές δασών:
1. Γενικά περί Ελληνικών δασών.
2. Νομοθεσία για τις δασικές πυρκαγιές.
3. Αίτια δασικών πυρκαγιών.
4. Προληπτικά μέτρα.
5. Είδη δασικών πυρκαγιών.
6. Μέρη δασικής πυρκαγιάς.
7. Προκατασταλτικά μέτρα και μέσα.
8. Παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη και εξάπλωση των υπαίθριων πυρκαγιών (Μετεωρολογικοί – Τοπογραφικοί - Είδη βλάστησης).
9. Μέθοδοι και τρόποι κατάσβεσης (Άμεση προσβολή – έμμεση προσβολή – σύνθετες μεθόδοι).
10. Εναέρια μέσα και τακτικές αεροπυρόσβεσης.
11. Ασφάλεια προσωπικού και μέσων κατά τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης.
12. Κίνδυνοι από τα αεροσκάφη.
13. Κανόνες ασφάλειας για την κοπή δέντρων.
14. Ενέργειες μετά την κατάσβεση.

Β’ Κανονισμός Ασκήσεων (Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση)
1) Εργαλεία χρήσεις αυτών, υδρίες, λοστοί διάρρηξης, σκαπανικά εργαλεία, φανοί θυέλλης, ηλεκτρικές λυχνίες, αρπάγια και φτερά κατασβέσεως πυρκαγιών.
2) Συσκευές διάφορες (κοπής μετάλλων κ.λ.π.).
3) Είδη σωλήνων – είδη αυλών (σύνδεση αποσύνδεση αυτών).
4) Πυροσβεστικά οχήματα.
5) Κατασβεστικά υλικά.
6) Αντλίες (χρήση αυτών).

Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ)

   Στις 26 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου της Νομαρχίας Κυκλάδων ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, στις 10.00 π.μ. στα γραφεία της Νομαρχίας στην Ερμούπολη. Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί: 1) Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 2) Πρ/νο Πολ. Προστασίας Ν. Αιγαίου, 3) Δ/ντη Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σύρου, 4) Στρ. Δ/τη Φρουράς Ν. Κυκλάδων, 5) Δ/ντη Αστυν. Δ/νσης Κυκλάδων, 6) Δ/τη πυροσβεστικής, 7) Λιμενάρχη Σύρου, 8) Αερολιμενάρχη Σύρου, 9) Δ/ντη Αγροφυλακής, 10) Προϊστάμενο Υπηρεσίας Δασών Ν. Κυκλάδων, 11) Προϊστάμενο Υπηρεσίας Δασών Π.Ν.Α, 12) Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας, 13) Προϊστάμενο Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας, 14) Δ/ντη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, 15) Γ. Λονταρίτη (Μέλος Νομαρχιακού Συμβουλίου), 16) Εκπρόσωπο ΤΕΔΚ, 17) Γραφείο Π.Π. Δήμου Άνω Σύρου, 18) Γραφείο Π.Π. Δήμου Ερμούπολις, 19) Γραφείο Π.Π. Δήμου Ποσειδωνίας, 20) ΔΕΗ, 21) Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 22) Εθελοντικές Οργανώσεις Νομού.
   Από πλευράς του ΣΕΔΑ αναφέρθηκε ο αριθμός των μελών της ομάδας, η ετοιμότητα αυτής, οι τρόποι λειτουργίας σε περίπτωση περιστατικού, τα μέσα και ο εξοπλισμός που διαθέτει ο Σύλλογος μας, αλλά και η εμπειρία που έχουμε. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ομάδα μας δραστηριοποιείται στην Άνδρο, καθώς το 70% των συμβάντων λαμβάνουν χώρα στο νησί μας, σε σχέση με τις υπόλοιπες Κυκλάδες.
   Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκπρόσωποι των άλλων δυο εθελοντικών οργανώσεων του Νομού Κυκλάδων (Διασώστες της Πάρου – Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Σύρου) οι οποίοι επίσης είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
   Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η εξασφάλιση προγράμματος ασφάλισης των εθελοντών κατά τη διάρκεια των περιστατικών, από πλευράς Νομαρχίας. Στη Σάμο εδώ και χρόνια η Νομαρχία έχει πράξει κάτι αντίστοιχο, ώστε οι εθελοντές να είναι ασφαλισμένοι. Σε περίπτωση ατυχήματος σε κάποιο συμβάν, δεν καλυπτόμαστε από τον ασφαλιστικό φορέα που είναι, ο καθένας μας ασφαλισμένος.
   Συζητήθηκε επίσης η συμμετοχή των εθελοντών σε βάρδιες πυρασφάλειας, όταν ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 4. Βαθμός που προκύπτει από τις καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες-ισχυροί άνεμοι) που θα επικρατήσουν κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βέβαια στο συγκεκριμένο θέμα ο Σύλλογος μας συμμετείχε από την αρχή της εμπλοκής του στο θέμα των πυρκαγιών.

1η ομάδα εθελοντών της ΕΛΙΞ

   Ξεκίνησε τις εργασίες καθαρισμού, από σήμερα (24-5-2005), η πρώτη ομάδα εθελοντών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΕΛΙΞ, καθαρίζοντας το μονοπάτι Νημπορειό – Υψηλού. Το προηγούμενο απόγευμα υπήρξε ενημέρωση της ομάδας από το Σύλλογο μας σχετικά με τις διάφορες ξερολιθικές κατασκευές, που τυχόν να συναντήσουν, καθώς και τη σκοπιμότητα αυτών (Νερόμυλοι – ταβλόμυλοι – ανεμόμυλοι - μάντρες με στήματα – μπαστούνι – κωνάκια - κρήνες – στέρνες κ.α). Επίσης έγινε παρουσίαση ειδών χλωρίδας και πανίδας.
   Η Άνδρος διαθέτει αρκετούς σημαντικούς οικότοπους με σημαντικότερους: α) Τα μεσογειακά τέλματα, όπως ο υγρότοπος της Βόρης, β) Δασωμένες περιοχές, όπως της Άρνης, γ) Απόκρημνες παράκτιες περιοχές, όπως η Θεοτόκος, δ) Εγκαταλελειμμένες αγροτικές περιοχές που υπάρχουν εκεί αιμασιές, αλώνια, στενές, στέρνες, νερόμυλοι κ.λ.π. Κάθε κατηγορία οικότοπου φιλοξενεί και διαφορετικά είδη χλωρίδας και πανίδας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, που διαμορφώνουν το μικροκλίμα της περιοχής. Το μικροκλίμα καθορίζει, άλλωστε, τα είδη που μπορεί να φιλοξενήσει.

Τρόποι αντιμετώπισης πυρκαγιάς

 Οι τρόποι αντιμετώπισης στηρίζονται σε τρεις άξονες:
Πρόληψη
Καταστολή
Αποκατάσταση
   Ως πρόληψη δασικών πυρκαγιών ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που γίνονται πριν από την έναρξη μιας πυρκαγιάς, με σκοπό:
1. τη μείωση ή εξάλειψη της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιών
2. τη μείωση της πιθανότητας εξάπλωσης κάθε εκδηλούμενης πυρκαγιάς και
3. την ύπαρξη ενός μηχανισμού ικανού να αντιμετωπίσει γρήγορα κάθε νέα πυρκαγιά, αποστέλλοντας τις απαιτούμενες δυνάμεις για άμεση καταστολή της.
   Πρακτικές με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών είναι τα παρατηρητήρια, οι αντιπυρικές ζώνες, οι κινητές περιπολίες, η εναέρια παρατήρηση, οι κάμερες, οι επίγειοι αισθητήρες, οι δορυφόροι κλπ. Σημαντικό ρόλο για το σκοπό αυτό, παίζει η ευαισθητοποίηση του πολίτη και οι εθελοντικοί σύλλογοι.
   Όσον αφορά την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, πρόκειται για ένα έργο που απαιτεί γνώσεις, αφοσίωση, θάρρος και καλή φυσική κατάσταση από όλους τους εμπλεκόμενους:
- Πυροσβεστικό Σώμα
- Εθελοντικές Ομάδες Δασοπυρόσβεσης
- Στελέχη Δασικής Υπηρεσίας
- Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων
- Απλοί πολίτες
   Μέθοδοι καταστολής των πυρκαγιών συμπεριλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα εναέρια μέσα, το αντιπύρ καθώς επίσης και οι ζώνες πυρασφάλειας, καθώς και τον κατάλληλο σχεδιασμό που θα εκμεταλλευθεί στο έπακρο όλους τους προαναφερόμενους παράγοντες.
   Όσον αφορά την αποκατάσταση, έχει σχέση με τις σημαντικές καταστροφές που προκαλούνται τόσο στο φυσικό όσο και στο αστικό περιβάλλον και συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε από δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση του τόπου. Ως μέθοδοι αποκατάστασης θεωρούνται τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα κορμοδέματα, οι δενδροφυτεύσεις και οι διανοίξεις τάφρων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προφύλαξη της περιοχής που έχει καεί από τη βόσκηση και κάθε είδους καταπατήσεις.

Μη κερδοσκοπική οργάνωση ΕΛΙΞ

   Ξεκινά στην Άνδρο τις προσεχείς ημέρες, το πρώτο από τα 4 προγράμματα εθελοντικής εργασίας της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΕΛΙΞ, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού και Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Νομαρχίας Κυκλάδων και των 3 Δήμων της Άνδρου.

   Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του 1ου προγράμματος 9 νέοι και νέες από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Αγγλία και ΗΠΑ θα εργαστούν καθαρίζοντας πεζοπορικές διαδρομές στο Δήμο Άνδρου και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω :
-Νημπορειό-Υψηλού (διαδρομή 1)
-Νημπορειό-Αποίκια (διαδρομή 2)
   Εφόσον ολοκληρωθεί ο καθαρισμός αυτών των διαδρομών, οι εθελοντές θα συνεχίσουν καθαρίζοντας τη διαδρομή Μονή Αγ. Νικολάου-παραλία Άχλα.
   Οι εθελοντές θα καταλύσουν στο Παρθεναγωγείο της Μεσσαριάς και ξεκινούν δουλειά την ερχόμενη Δευτέρα 24 Μαϊου. Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει στο 6977-334334.
   Ο ΣΕΔΑ υποστηρίζοντας την εθελοντική δράση στην Άνδρο έχει ήδη παραδώσει τα απαραίτητα εργαλεία για τον καθαρισμό των μονοπατιών στους εθελοντές.
   Για τα επόμενα προγράμματα και στους υπόλοιπους Δήμους του νησιού θα σας κρατούμε ενήμερους.
   Για περισσότερες πληροφορίες στο blog της κινηματογραφικής λέσχης εδώ

Συμμετοχές 2010 (ΣΕΔΑ)

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2010 μέχρι στιγμής ήταν οι ακόλουθες :

1. Βουρκωτή Ιανουάριος - Εθελοντές 8
2. Μέσα Βουνί Μάϊος -  Εθελοντές 13
3. Λάμυρα Ιούνιος - Εθελοντές 3
4. Άγιος Πέτρος Σεπτέμβριος - Εθελοντές 8
5. Στενό Σεπτέμβριος - Εθελοντές 8
6. Σιδόντας Σεπτέμβριος - Εθελοντές 13
7. Νημποριό Σεπτέμβριος - Εθελοντές 6
8. Γίδες Σεπτρέμβριος - Εθελοντές 11
9.Συνετί Σεπτέμβριος - Εθελοντές 6
10. Γίδες Σεπτέμβριος - Εθελοντές 10
11. Κατάκοιλος Οκτώβριος - Εθελοντές 8
12. Μελίδα Νοέμβριος - Εθελοντές 4
13. Κόρθι Νοέμβριος - Εθελοντές 3
14. Ζαγανιάρι Νοέμβριος - Εθελοντής 1
15. Πιτροφός Νοέμβριος - Εθελοντές 2
16. Βόρη-Ρέματα Νοέμβριος - Εθελοντές 14
17. Σταυροπέδα Νοέμβριος - Εθελοντές 5
18. Ρέματα Νοέμβριος - Εθελοντές 7
19. Άνω Κατάκοιλος Νοέμβριος - Εθελοντές  9
20. Γίδες Νοέμβριος - Εθελοντές 4
21. Ευρουσές Δεκέμβριος - Εθελοντές 10
22. Παλαιόπολη Δεκέμβριος - Εθελοντές 2
23. Στενιές Δεκέμβριος - Εθελοντές 4
24. Στενιές Δεκέμβριος - Εθελοντές 7

Τμήμα δασικής πυρκαγιάς

Τα τμήματα στα οποία χωρίζεται μια πυρκαγιά είναι τα εξής: Α. Το μέτωπο ή η κεφαλή της πυρκαγιάς: είναι το τμήμα που εξαπλώνεται ταχύτερα και συνήθως ακολουθεί τη διεύθυνση του ανέμου ή κινείται προς τα πάνω σε μια πλαγιά.
Β. Τα νώτα της πυρκαγιάς είναι το τμήμα εκείνο που κινείται αντίθετα από το μέτωπο.
Γ. Τα πλευρά μιας πυρκαγιάς είναι τα τμήματα της περιμέτρου μεταξύ του μετώπου και των νότων αυτής.
Χαρακτηριστικά δασικής πυρκαγιάς
Κάθε πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία:
Ταχύτητα εξάπλωσης (χλμ/ώρα)
Μήκος της φλόγας σε μέτρα, το οποίο μετράται από το μέσο της βάσης αυτής έως την κορυφή της.
Μήκος του μετώπου και της περιμέτρου της πυρκαγιάς σε μέτρα ή χιλιόμετρα.
Αιτίες πυρκαγιάς
Οι αιτίες πυρκαγιών κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες.
Αιτίες από αμέλεια : απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή άναμμα φωτιάς στο δάσος, απόρριψη σκουπιδιών στο δάσος και καύση τους καθώς και ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών, διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες.
Αιτίες από πρόθεση : Κακόβουλες ανθρώπινες ενέργειες (εμπρησμοί), διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως καύση ξερών χόρτων (κάψιμο άγριας βλάστησης για δημιουργία καλλιεργήσιμης έκτασης), εγκατάλειψη υπαίθρου και τάση ιδιωτικοποίησης δασικής γης κυρίως σε περιοχές με μεγάλη αξία γης, διαχείριση βοσκότοπων για δημιουργία καινούριας βλάστησης (μέσω εμπρησμού) καταλληλότερης για βόσκηση ζώων.

Πυρκαγιά στο Μέσα Βουνί

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εκπαίδευσης και καθαρισμό του μονοπατιού 9 στη «Μέσα μάντρα» Απροβάτου – Παλαιόπολη, με σημείο συνάντησης στο «Μπαλκόνι του Αιγαίου», συναντήθηκε η μάχιμη & επικουρική ομάδα του Συλλόγου στις 16.00 σήμερα Σάββατο 15-5-2010. Σε κατάλληλο σημείο της διαδρομής εκτελέσθηκε σενάριο υποτιθέμενης πυρκαγιάς με τις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες. (Νότιοι άνεμοι έντασης 7 μποφόρ). Συζητήθηκαν πιθανά σημεία με δυνατότητα επέμβασης, καθώς και πιθανή εξέλιξη της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια σε παρακείμενη στέρνα του δρόμου έγινε εγκατάσταση με τα φορητά μέσα πυρόσβεσης που διαθέτει ο Σύλλογος (φορητές αντλίες και μάνικες Φ45 – Φ25 - ακροσωλήνια), ώστε να υπάρχει εξοικείωση των μελών με τη χρήση τους. Δυστυχώς ενώ η εκπαίδευση ήταν σε εξέλιξη, υπήρξε ειδοποίηση για πυρκαγιά απέναντι από το Μέσα Βουνί. Αμέσως  κινητοποιήθηκε η ομάδα μας που συνέβαλε στην άμεση καταστολή της με 13 εθελοντές και με τα δυο πυροσβεστικά οχήματα του ΣΕΔΑ. Ευτυχώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε λόγω της άμεσης επέμβασης, καθώς κινούνταν με αρκετή ταχύτητα, υποβοηθούμενη από  ισχυρής έντασης άνεμους. Στο συμβάν φυσικά συμμετείχε και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου με άλλα δυο πυροσβεστικά οχήματα και 8 πυροσβέστες. Η βλάστηση της περιοχής ήταν θαμνώδης με ασπαρτιές, πρίνους, ασφένδαμους και φρύγανα. Η συνολική έκταση που κάηκε ήταν 15 στρέμματα περίπου.
  Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της κατάσβεσης συμμετείχε και κάποιος ανεξάρτητος εθελοντής από την περιοχή του Κορθίου, ο οποίος τελικά εκδήλωσε ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί στην μάχιμη ομάδα του Συλλόγου μας.

Ανακοίνωση 13-5-2010

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΣΕΔΑ,
Το ερχόμενο Σάββατο 15 Μαϊου, θα πραγματοποιήσουμε άσκηση αναγνώρισης περιοχής και μηχανισμού πυρόσβεσης στην περιοχή της Μέσα Μάνδρας Παλαιόπολης. Στα πλαίσια της άσκησης θα πραγματοποιηθεί, εκτός της αναγνώρισης της ευρύτερης περιοχής, καθαρισμός μέρους της διαδρομής Άνω Απροβάτου-Παλαιόπολης, εγκατάσταση μηχανισμού πυρόσβεσης με φορητές αντλίες και μάνικες.
Οι ασκήσεις αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα σημαντικές, δεδομένου πως μας προετοιμάζουν για να είμαστε αποτελεσματικοί σε περίπτωση πυρκαγιάς στην εκάστοτε περιοχή.
Παρακαλούμε θερμά να συμμετάσχετε στην άσκηση αυτή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των μελών της επικουρικής ομάδας, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει σταθεί δυνατή η ικανοποιητική αξιοποίηση και συμμετοχή της.
Σημείο και ώρα συνάντησης : Εστιατόριο «Μπαλκόνι του Αιγαίου» στο Άνω Απροβάτο, και ώρα 16.00 μ.μ. Διάρκεια άσκησης : η άσκηση αναμένεται να διαρκέσει 2-3 ώρες.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για τον ΣΕΔΑ

Συνάντηση της μάχιμης ομάδας

   Την Κυριακή 9-5-2010 το απόγευμα (19.00μ.μ.) πραγματοποιήθηκε συνάντηση της μάχιμης ομάδας του ΣΕΔΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λειβαδίων, που είναι και η έδρα του Συλλόγου, με βασικό θέμα την καλύτερη οργάνωση – λειτουργία της ομάδας σε ενδεχόμενα περιστατικά. Στη συνάντηση παρευρέθησαν αρκετά μέλη. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η ύπαρξη ενός υπεύθυνου από πλευράς της μάχιμης ομάδας του Συλλόγου, σε περίπτωση συμβάντος και απουσίας του προέδρου, που θα έχει τη γενική διαχείριση του περιστατικού σε συνεργασία πάντα με τον προϊστάμενο της Πυροσβεστικής, ώστε το έργο που προσφέρουμε να είναι αποδοτικότερο. Προϋποθέσεις αυτής της επιλογής είναι για την συγκεκριμένη θέση το άτομο αυτό: 1) Να τυγχάνει της γενικότερης αποδοχής από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 2) Να διαθέτει αρκετή εμπειρία 3) Να έχει τις περισσότερες συμμετοχές ανά έτος σε συμβάντα. Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους καταλληλότερος είναι ο Μαλισιώβας Θεόδωρος ο οποίος και προτάθηκε. Στη συνέχεια ακολούθησε εκπαίδευση στο χειρισμό κάποιων αντλιών και αλυσοπρίονων, τα οποία έχουν αποκτηθεί πρόσφατα. Προγραμματίσθηκε επίσης συνάντηση το Σάββατο 15-5-2010 με σκοπό τον καθαρισμό του μονοπατιού 9 (Απροβάτου – Παλαιόπολη – Μελίδα – Πιτροφός). Περισσότερες πληροφορίες για την ώρα και τοποθεσία της συνάντησης θα αναφερθούν σε επόμενη ανάρτηση.

Συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου


Στις 6-5-2010 ο ΣΕΔΑ συμμετείχε στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου «Ταξίδι στους δρόμους της φωτιάς» που παρακολούθησαν οι μαθητές της Δ’,Ε’,ΣΤ’ του Δημοτικού σχολείου Κορθίου. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος στην καμμένη περιοχή στο χωριό Κοχύλου οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν πυροσβεστικά εξαρτήματα, αλλά και να δημιουργούν μια «εγκατάσταση». Όλες τις δραστηριότητες τις παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον

Ξερολιθιές συνέχεια.........

Το χαμένο όνειρο

«Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, κατάλαβα, πόσο το ελληνικό τοπίο επιδρά στην ψυχή του ανθρώπου. Όλα έχουν ένα μέτρο ανθρώπινο. Όπως στην αρχαία Ελλάδα. Οι θεοί, τα βουνά, τα ιερά τους, ήταν κοντά στο μπόι τους, για να τα βλέπουν και ν' αντλούν δύναμη απ' αυτά. Δεν υπήρχε η αίσθηση της υπερβολής. Για να νιώσεις την αρχαία Ελλάδα, τη σκέψη της, την τέχνη της, τους θεούς της, μια αφετηρία υπάρχει: να πιάσεις το χώμα, ν' αγγίξεις την πέτρα, να δροσιστείς από το νερό, να νιώσεις τον αέρα. Από δω, πρέπει ν' αρχίσεις.»  (Καζαντζάκης)
   Αυτές τις θαυμαστές σκέψεις, μια υμνολογία: σ' ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι καθόρισαν ως μέτρο, βάση κι αρμονία στη ζωή και στη σκέψη, επισημαίνει ο μεγάλος μας λογοτέχνης, παρατηρώντας και συγκρίνοντας εικόνες, που έβλεπε στην προπολεμική πατρίδα μας. Τότε, από την Κρήτη και την Πελοπόννησο, από τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου, από τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο, όλα βασίζονταν στην ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, γιατί από αυτό εξαρτιόνταν η επιβίωση, στη συνέχεια ήρθε η εγκατάλειψη της υπαίθρου για να κορυφωθεί το πρόβλημα με την οικοδομική «άλωση» της ελληνικής υπαίθρου. Η φροντίδα, η έγνοια και πάνω απ' όλα ο σεβασμός για τη γη, αυτονόητες ενέργειες των προηγούμενων γενεών, σήμερα απουσιάζουν εντελώς, αφού έχουμε αποκοπεί τελείως από το φυσικό περιβάλλον και το μόνο περιβάλλον που μας είναι γνώριμο, είναι αυτό μιας πόλης χτισμένης μέχρι κορεσμού, χωρίς ίχνος πρασίνου και φυσικού εδάφους. Οι τόποι έπαψαν να καλλιεργούνται και σταδιακά ρημάζουν, αφού κανείς δεν υπάρχει να φροντίζει τη γη. Πού και πού συναντάς μόνο κανένα γέρικο ηλιοκαμένο πρόσωπο να τριγυρνάει σαν φάντασμα ανάμεσα στις ξερολιθιές και τα μονοπάτια. Το νερό του χειμώνα παρασέρνει, όπως είναι επόμενο, τις αιμασιές, που χωρίς συντήρηση και επισκευή καταρρέουν, παρασέρνοντας μαζί τους και το χώμα που συγκρατούσαν αιώνες τώρα. Κάθε χρόνο η καταστροφή μεγαλώνει, ολόκληρες εκτάσεις διαλύονται, αλλά κανείς δεν νοιάζεται. Η φύση επαναφέρει το τοπίο στην αρχική, φυσική του κατάσταση.
   Οι άνθρωποι των πόλεων, αλλά και αρκετοί της επαρχίας, αγνοούν την αξία των προαιώνιων αναλημματικών ξερολιθιών και τις αντιμετωπίζουν ως γραφική εικόνα μόνον, μακριά από την ουσιαστική τους λειτουργία και αποστολή. Το ανθρωπογενές περιβάλλον χιλιετιών, που έθρεψε γενιές και γενιές, στις μέρες μας το καταναλώνουμε, όπως κάθε τι άλλο, ως εικόνα μόνον.
   Μήπως, αυτά τα ξεχωριστά τοπία έπρεπε εδώ και χρόνια να κηρυχθούν διατηρητέα, ως τόποι μοναδικής φυσικής ομορφιάς;
   Μήπως, μάλιστα, με την αρωγή της πολιτείας, οι τοπικές κοινωνίες και ιδίως όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό θα έπρεπε να συνδράμουν με κάθε μέσον, ώστε να προστατεύονται και κυρίως να συντηρούνται οι υπέροχοι τόποι που μας κληροδοτήθηκαν;
   Μήπως, είναι χρέος ύψιστο όλων μας να προστατεύσουμε αυτό που μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές ως ανεκτίμητη παρακαταθήκη και αποτελεί την πολιτιστική μας κληρονομιά;
   Στο παρελθόν υπήρχε αρμονία στο περιβάλλον, το χωριό ήταν συγκεντρωμένο, δημιουργώντας άλλες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Το βραχώδες και άγονο έδαφος των Κυκλάδων σμιλεύτηκε με πολύ κόπο και ιδρώτα για να γίνει δυνατή η διαβίωση. Έτσι δημιουργήθηκε το ατελείωτο πάζλ με τα κομματάκια εκείνα που βλέπουμε στις πλαγιές, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι συνεχείς «γραμμές» της ξερολιθιάς.
   Όλα ήταν τότε μέσα στο μέτρο και στα όρια, που τους πρόσφερε η φύση. Αρχέγονες χαράξεις, γραμμές που τονίζονται με τη σκιά που ρίχνουν πάνω στο έδαφος, ακολουθώντας πιστά και με ακρίβεια τις διάφορες καμπύλες, περιτριγυρίζοντας πλαγιές, λόφους, ολόκληρα βουνά που φτάνουν χαμηλά μέχρι τη θάλασσα και δίνουν την αίσθηση ότι η γη απέκτησε ξαφνικά ρυτίδες. Μερικές φορές, το περίτεχνο κτίσιμό τους, ο ευρηματικός τρόπος που τοποθετούσαν τις φαρδιές σχιστόπλακες και διαμόρφωναν τα «κροδώματα» -τη στέψη τους δηλαδή-, αποτελούν πραγματικά έργα τέχνης. Παρατηρώντας τις από μακριά, μοιάζουν με πτερύγια υπερφυσικών φανταστικών δράκων που γέρνουν ξαπλωμένοι πάνω στις πλαγιές.
   Στο χωριό το ένα οικοδόμημα αγκάλιαζε το άλλο, για να συνυπάρξουν οι γείτονες. Οι αλλοτινοί κατασκευαστές, δεν είχαν την υπέρμετρη μωροφιλοδοξία των σημερινών, με, τους πολλούς καμπινέδες, στα ατέλειωτα τετραγωνικά του «καλοκαιρινού» σπιτιού. Τότε, το παραπανίσιο βαλάντιό τους, το δίνανε για να γίνουν έργα στο χωριό. Η κοινωνική ζωή ήταν στην κοινοτική πλατεία, στα πεζούλια των σπιτιών, στις καθημερινές βεγγέρες. Εκεί ζούσαν τις συντροφικές σχέσεις, εκεί ονειρεύονταν κι εκεί κρατούσαν άρρηκτο τον ιστό της κοινωνικής αλληλεγγύης τους. Γι' αυτό κι έφτιαξαν τόσο αξιοθαύμαστα έργα, που αρκετά απ' αυτά, θέλανε πολλά χέρια για να γίνουν.
   Ο γείτονας, ο φίλος κι ο συγγενής, ήταν συνδεδεμένοι με τον αναμεταξύ τους κάματο. Άνθρωποι, ζώα κι ατέλειωτος μόχθος, έφτιαξαν το ανθρωπογενές ανάγλυφο των Κυκλάδων, που στους σύγχρονους καιρούς, με ευκολία εγκαταλείπεται για να ισοπεδωθεί στη συνέχεια από την επέλαση της μπουλντόζας.
   Η Άνδρος, η Τήνος και άλλα Κυκλαδονήσια γεμάτα μάντρες που συγκρατούν το λιγοστό χώμα, δείχνουν από τις πέτρινες ρυτίδες τους, το βάθος της ιστορίας τους. Το τι ιδρώτας χύθηκε για να αντέξουν οι άνθρωποι στο χρόνο και στο χώρο.
   Οι χωματιασμένοι σήμερα ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, ταβλόμυλοι, οι γκρεμισμένοι περιστεριώνες, τα εγκαταλειμμένα αλώνια, τα κατεστραμμένα γεφύρια τα χορταριασμένα καλντερίμια και οι καλοχτισμένες αιμασιές άλλοτε, ήταν τα καλαίσθητα, τ' ανθρώπινα στολίδια, μέσα στους ανθισμένους κάμπους, με το λιγοστό σχετικά τρεχούμενο νερό στις ρεματιές, να δημιουργεί την μουσική υπόκρουση στην μελωδία των πουλιών.
   Εμείς άραγε, τι θα αφήσουμε; Έναν απίστευτο αχταρμά ανούσιων και άχρηστων κατασκευών που συναγωνίζονται ποια θα προκαλέσει περισσότερο! Σπίτια και ξενοδοχεία που φαντάζουν σαν κακόγουστες καρικατούρες, δίπλα σε πανάρχαιες κατασκευές και αρχέγονα καταστρεμένα τοπία. Καμάρες από μπετόν, τοίχοι επενδεδυμένοι με πέτρες ελάχιστου πάχους χωρίς να επιτελούν καμία στατική λειτουργία, απολήξεις στηθαίων που μιμούνται περιστερώνες, αναγλυφάδες που όμως δεν κατεβάζουν νερό, πισίνες σε βραχώδεις πλαγιές ή ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, να θυμίζουν ένα τεράστιο, ψεύτικο και θλιβερό σκηνικό.
   Τα όρια ανάμεσα στο αστικό και αγροτικό τοπίο είναι πλέον δυσδιάκριτα. Οι πόλεις «ξεχειλίζουν» και «καταπνίγουν» την ύπαιθρο, αφού η άναρχη εξάπλωση και διασπορά νέων κτισμάτων δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό. Η προαιώνια σύγκρουση πόλης-υπαίθρου έρχεται σήμερα ξανά στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο.
  Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι πολλά:
• Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή, έστω την πολιτιστική κληρονομιά;
• Για ποιόν ή ποιους λόγους πρέπει να γίνει αυτό;
• Και με ποιο ή ποιους τρόπους θα γίνει;

Ξερολιθιές και πυρκαγιές

   Χάρη στην τεχνική της ξερολιθιάς, ο άνθρωπος κατάφερε να περιφράξει τα κτήματα και να μετατρέψει επικλινή εδάφη σε επίπεδα δημιουργώντας, έτσι, καλλιεργήσιμη γη και διαμορφώνοντας σημαντικά το γεωγραφικό τοπίο.
   Στη Μεσογειακή περιοχή, η περιεκτικότατα του εδάφους σε οργανική ουσία είναι στα χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Κεντρικής Ευρώπης, γεγονός που καθιστά το έδαφος ιδιαίτερα ευάλωτο στις έντονες βροχοπτώσεις, με κίνδυνο τη διάβρωσή του. Οι ξερολιθιές, λοιπόν, επιτρέπουν τη συγκράτηση του χώματος και της βροχής, καθώς και την αύξηση της υγρασίας, απαραίτητη για τη βλάστηση.
   Επίσης, χάρη στις ξερολιθιές, το νερό της βροχής συγκρατείται και δεν κυλά ελεύθερο προς τη θάλασσα με αποτέλεσμα να εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γεμίζουν τα υπόγεια σπήλαια που έχουν διαμορφωθεί κάτω από το έδαφος, και υπερχειλίζουν. Το νερό της υπερχείλισης (πηγή) τρέχει σε κάποιο ρέμα και καταλήγει σε κάποιες χαμολάκες, για να οδηγηθεί τελικά σε καλλιεργημένα και δεντροφυτεμένα πλατώματα για πότισμα, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται νερό.
   Επιπλέον οι ξερολιθιές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατάσβεση των πυρκαγιών γιατί αποτελούν εμπόδιο στο πέρασμα της φωτιάς και κατά συνέπεια η κατάσβεση της να είναι ευκολότερη, στα σημεία όπου υπάρχουν ξερολιθιές (αιμασιές - ντουβάρια - μάντρες κ.λ.π.).

   «Η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου πρωτίστως συμπυκνώνεται στα διαχρονικά κατασκευάσματα, που αυτός δημιουργεί και στέκονται σιωπηλοί μάρτυρες του χρόνου που περνάει».
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates