Τμήμα δασικής πυρκαγιάς

Τα τμήματα στα οποία χωρίζεται μια πυρκαγιά είναι τα εξής: Α. Το μέτωπο ή η κεφαλή της πυρκαγιάς: είναι το τμήμα που εξαπλώνεται ταχύτερα και συνήθως ακολουθεί τη διεύθυνση του ανέμου ή κινείται προς τα πάνω σε μια πλαγιά.
Β. Τα νώτα της πυρκαγιάς είναι το τμήμα εκείνο που κινείται αντίθετα από το μέτωπο.
Γ. Τα πλευρά μιας πυρκαγιάς είναι τα τμήματα της περιμέτρου μεταξύ του μετώπου και των νότων αυτής.
Χαρακτηριστικά δασικής πυρκαγιάς
Κάθε πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία:
Ταχύτητα εξάπλωσης (χλμ/ώρα)
Μήκος της φλόγας σε μέτρα, το οποίο μετράται από το μέσο της βάσης αυτής έως την κορυφή της.
Μήκος του μετώπου και της περιμέτρου της πυρκαγιάς σε μέτρα ή χιλιόμετρα.
Αιτίες πυρκαγιάς
Οι αιτίες πυρκαγιών κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες.
Αιτίες από αμέλεια : απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή άναμμα φωτιάς στο δάσος, απόρριψη σκουπιδιών στο δάσος και καύση τους καθώς και ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών, διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες.
Αιτίες από πρόθεση : Κακόβουλες ανθρώπινες ενέργειες (εμπρησμοί), διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως καύση ξερών χόρτων (κάψιμο άγριας βλάστησης για δημιουργία καλλιεργήσιμης έκτασης), εγκατάλειψη υπαίθρου και τάση ιδιωτικοποίησης δασικής γης κυρίως σε περιοχές με μεγάλη αξία γης, διαχείριση βοσκότοπων για δημιουργία καινούριας βλάστησης (μέσω εμπρησμού) καταλληλότερης για βόσκηση ζώων.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates