Συμμετοχές 2019

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2019 είναι οι ακόλουθες:

1. Ζένιο - Κατάσβεση (7/3/2019) Εθελοντές 5 - οχήματα ΣΕΔΑ7 - ΣΕΔΑ8
2. Καππαριά - Κατάσβεση (24/4/2019) Εθελοντές 7 - οχήματα ΣΕΔΑ5 - ΣΕΔΑ3
3. Αποίκια - Κατάσβεση (25/4/2019) Εθελοντές 4 - οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ8
5. Σταυροπέδα - Κατάσβεση (24/7/2019) Εθελοντές 12 - οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ3 - ΣΕΔΑ5 - ΣΕΔΑ8
6. Χώρα - Κατάσβεση (9/8/2019) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ3
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates