Δράση της εθελοντικής ομάδας του ΣΕΔΑ

Ένα σημαντικό μέρος των μελών της μάχιμης ομάδας του ΣΕΔΑ προέρχεται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άνδρου. Τα μέλη αυτά διαθέτουν άριστη γνώση του νησιού, καθώς και σημαντική εμπειρία κατάσβεσης πυρκαγιών με αποδεδειγμένο έργο (είναι διαθέσιμες έγγραφες βεβαιώσεις για συμμετοχή της ομάδας στην κατάσβεση πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου αλλά και λοιπούς φορείς).
Νέα και παλαιά μέλη της εθελοντικής ομάδας εκπαιδεύτηκαν από τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνδρου ως εξής :
-16 Ιουλίου 2007 – βασικές οδηγίες για τρόπους δράσης εν ώρα πυρκαγιάς
-7 Αυγούστου 2007- βασικές οδηγίες χρήσης των πυροσβεστικών οχημάτων
-Ιούλιος & Αύγουστος 2008-οδηγίες χρήσης των νέων και παλαιών πυροσβεστικών οχημάτων
Επί του παρόντος η μάχιμη ομάδα του ΣΕΔΑ αποτελείται από 47 περίπου άτομα, ενώ η επικουρική από 10 περίπου άτομα.
Παραθέτουμε στη συνέχεια, ανά έτος, επιγραμματικά τις συμμετοχές της εθελοντικής ομάδας τόσο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου όσο και του ΣΕΔΑ σε πυρκαγιές στο νησί μας.

 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates