Αίτηση εθελοντή-μέλους

Κάνοντας αντιγραφή των στοιχείων που βρίσκονται στην παρακάτω αίτηση και στην συνέχεια αφού τα μεταφέρετε σε ένα αρχείο word, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μας στέλνετε την αίτηση (αρχείο word) με email στα εξής email: chazapn@gmail.com και seda.andros@gmail.com
ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΔΑ

Σημείωση : Η παραλαβή της παρούσας αίτησης εκ μέρους του ΣΕΔΑ, δεν σημαίνει και αποδοχή της. Μέλη του ΣΕΔΑ και της εθελοντικής ομάδας του, γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου.

Ονοματεπώνυμο:
Όνομα πατρός:
Ημερ.Γέννησης:
Aρ.Δελτίου-Ταυτότητας/Ημερ.έκδοσης:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:

τηλ.:
fax:

Διεύθυνση Άνδρου:

τηλ.:
fax:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Γνώσεις-επαγγελματική απασχόληση:
Σπουδές:
Επάγγελμα:

Επιπλέον δεξιότητες:
(Παρακαλούμε αναφέρατε οτιδήποτε θεωρείτε πως θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο)
(πχ. κατοχή επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, γλώσσες, χρήση Η/Υ, GPS, …)Εθελοντική προσφορά:
(Παρακαλούμε αναφέρατε αν ανήκετε σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις και ποιές)Με ποιο τρόπο επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του ΣΕΔΑ ;
□ επιθυμώ να εγγραφώ μέλος
□ επιθυμώ να παραχωρήσω ιδιωτικό σημείο υδροληψίας
□ επιθυμώ να συμμετάσχω στην εθελοντική ομάδα
o στην κατάσβεση πυρκαγιάς (προηγείται εκπαίδευση)
o στη φύλαξη βαρδιών πυροπροστασίας
o στην παροχή υποστήριξης στην ομάδα κατάσβεσης (πχ. μεταφορά
τροφής, νερού, εξοπλισμού, μεταφορά ανθρώπων,…)
o σε οργανωτική δουλειά της εθελοντικής ομάδας
□ επιθυμώ να δωρήσω χρήματα
□ επιθυμώ να δωρήσω εξοπλισμό (όχημα, στολές, φτυάρια, φακούς,…..)
□ άλλο τρόπο-προτείνετε μας…!

Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε ;

Αν θέλετε μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και να την καταθέσετε ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates