Κινητοποίηση του ΣΕΔΑ, για πυρκαγιά στα Αποίκια (29/4/2019)

Ύστερα από ενημέρωση πολίτη για την ύπαρξη πυρκαγιάς στα Αποίκια, στις 17.00 κινητοποιήθηκε άμεσα η ομάδα του ΣΕΔΑ που εδρεύει στην Χώρα με δυο οχήματα (ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ8) και 4 εθελοντές. Η άφιξη στο σημείο ήταν σχετικά άμεση, όπου υπήρχε ένας σωρός από κλαδιά που πλέον σιγοκαιγόταν τα υπολείμματα των κλαδιών. Ευτυχώς η σχετική άπνοια στο σημείο, η  χλωρή βλάστηση αλλά και η παρακείμενη ξερολιθιά δεν επέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς. Το συμβάν έληξε με διαβροχή του χώρου.

Διαβούλευση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

 
Με το αριθ. πρωτ. 1256/12.04.2019 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης για το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο Νότιο Αιγαίο.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και των σχετικών κανονιστικών υποχρεώσεων (άρ. 43 του Ν. 4414/2016 και ΥΑ 11258/6-3-2017 – ΦΕΚ 873/Β/2017), η Υπηρεσία μας με την με αρ. πρωτ. 1882/6-7-2017 Απόφαση, ανέθεσε στην εταιρεία ENVIROMETRICS – Τεχνικοί Σύμβουλοι ΕΠΕ, την ενέργεια «Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Νοτίου Αιγαίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)», η οποία βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τόσο κατά την εκπόνηση του ΠεΣΠΚΑ, όσο κατά την εφαρμογή/υλοποίησή του, προβλέπεται διαβούλευση ώστε: α) να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες, κλπ), και β) να ληφθεί υπόψη η εκτίμηση των κοινωνικών εταίρων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις δραστηριότητές τους.
Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, σας ενημερώνουμε ότι έχουν καταρτισθεί τα εξής δύο ερωτηματολόγια διαβούλευσης, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και η συμπλήρωση και αποστολή τους γίνεται απευθείας από το διαδίκτυο (online):
  • Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, το οποίο απευθύνεται σε οποιονδήποτε πολίτη, σύλλογο, ΜΚΟ, πρωτοβουλία, κλπ, ενδιαφέρεται για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρειά μας και τους τρόπους αντιμετώπισής της (https://www.surveymonkey.com/r/XYPGHMF), και
  • Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για τη Διοίκηση, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (https://www.surveymonkey.com/r/X7R8F93).
Πέραν της εν λόγω διαδικασίας διαβούλευσης μέσω ερωτηματολογίων, προβλέπεται να ακολουθήσει άμεσα ανοικτή ημερίδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και διαβούλευσης, όπως και σύγκληση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης. 
Η συνδρομή και η ανταπόκρισή σας είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου το ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειάς μας να ολοκληρωθεί έγκαιρα και με πληρότητα και να αποτελέσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο ολοκληρωμένου σχεδιασμού των απαραίτητων δράσεων και παρεμβάσεων για την προσαρμογή της Περιφέρειας στην ήδη συμβαίνουσα κλιματική αλλαγή.

Φωτιά σε κάδο απορριμμάτων στο λιμένα Χώρας Άνδρου.

Σήμερα 11 Απριλίου και ώρα 16:00 περίπου ενημερωθήκαμε από μέλος μας για ύπαρξη εντόνου μαύρου καπνού στην περιοχή λιμανιού Χώρας Άνδρου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε το όχημα ΣΕΔΑ-1 με δυο εθελοντές στις 16:15 κατέφθασαν στην περιοχή όπου διαπιστώθηκε ότι φλεγόταν κάδος απορριμμάτων, πραγματοποιήθηκε ρίψη ύδατος.

Το συμβάν έληξε στις 16:40 περίπου.

Συμμετοχή σε έρευνες εντοπισμού αγνοουμένου.

Στις 10 Απριλίου ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου κατόπιν αιτήματος του Λιμεναρχείου Άνδρου συμμετείχε σε έρευνες εντοπισμού αγνοουμένου ατόμου στην θαλάσσια περιοχή Νοτιοδυτικά της Νήσου Άνδρου (περιοχή Δύσβατου Στενού Άνδρου - Τήνου).
Το ανωτέρω άτομο εθεάθη περί ώρα 20:45 της 9/4/2019 σύμφωνα με επιβάτη του Ε/Γ-Ο/Γ
«ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.» να πέφτει στην θάλασσα.

Ο σύλλογος μας με δύο εθελοντές επιβαίνοντες στο σκάφος "ΚΑΛΥΨΩ" με χειριστή - κυβερνήτη τον κύριο Ισίδωρο Νικολάου υπεύθυνο  του προγράμματος life του δήμου Άνδρου συμμετείχε στις έρευνες μέχρι τη δύση του ηλίου.

 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates