Συμμετοχές 2011

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2011 μέχρι στιγμής ήταν οι ακόλουθες :
1. Σταυροπέδα-Κατάσβεση (18-1-2011) Εθελοντής 1
2. Κόρθι-Άντληση υδάτων (29-1-2011) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ115113)
3. Χώρα-Κατάσβεση (2-2-2011) Εθελοντές 2 - όχημα ΚΣΑ
4. Πιτροφός-Κατάσβεση (2-2-2011) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115113)
5. Κόρθι-Άντληση υδάτων (3-2-2011) Εθελοντές 6 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ115113) - όχημα ΚΣΑ
6. Κόρθι-Καθαρισμός δρόμων & Άντληση υδάτων (5-2-2011) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115113)
7. Νημποριό-Κατάσβεση (10-2-2011) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115113)
8. Άρνη-Κατάσβεση (10-2-2011) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115113)
9. Ευρουσές-Κατάσβεση (12-2-2011) Εθελοντές 6 - δυο οχήματα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115113) - (ΜΕ 115112) - όχημα ΚΣΑ
10. Παραπόρτι-Κατάσβεση απορριμματοφόρου (20-2-2011) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ115113) - όχημα ΚΣΑ
11. Χώρα-Καθαρισμός πλακόστρωτου (24-2-2011) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115112)
12. Πιτροφός-Κατάσβεση (26-3-2011) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ115112) - όχημα ΚΣΑ
13. Παραπόρτι-Καθαρισμός παραλίας (5-6-2011) Εθελοντές 10 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ115113) 
14. Νημποριό-Καθαρισμός παραλίας 19-6-2011) Εθελοντές 4 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ115113)
15. Χώρα-Καθαρισμός πλακόστρωτου (14-7-2011) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115113)
16. Άνω Γαύριο -Κατάσβεση (14-7-11) Εθελοντές 14 - οχήματα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115113-1219) οχήματα Δήμου - (υδροφόρα - πυροσβεστικό)
17. Νημπορειό-Κατάσβεση (23-7-11) Εθελοντές 9 - οχήματα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115113-ΜΒ 1219)  υδροφόρα Δήμου -όχημα ΚΣΑ
18. Άγιος Πέτρος-Κατάσβεση (24-7-11) Εθελοντές 5 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115112) - πυρ. όχημα Δήμου
19. "Στενό" Κορθίου-Κατάσβεση (24-7-11) Εθελοντές 5 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115113) - πυρ. όχημα Δήμου
20. Φελλός-Κατάσβεση  (25-7-11) Εθελοντές 6 - όχημα ΣΕΔΑ (ΜΕ 115112) - πυρ. όχημα Δήμου
21. Κάμπος Γαυρίου-Κατάσβεση (6-8-11) Εθελοντές 7 - όχημα ΣΕΔΑ2 - πυρ.οχημα Δήμου
22. Γήπεδο Χώρας-Πυρασφάλεια (6-8-11) Εθελοντές 3 - όχημα ΣΕΔΑ3
23. Άγιος Πέτρος-Κατάσβεση (6-8-11) Εθελοντές 9 - όχημα ΣΕΔΑ1 -ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ3 - πυρ.οχημα Δήμου - υδροφόρα Δήμου
24. Σταυροπέδα-Κατάσβεση (13-8-11) Εθελοντλες 5 - όχημα ΣΕΔΑ3 - υδροφόρα Δήμου
25. Νημπορειό-Κατάσβεση οχήματος (17-8-11) Εθελοντές 5 - όχημα ΣΕΔΑ3 - υδροφόρα Δήμου
26. Παλαιόπολη-Κατάσβεση (16-9-11) Εθελοντές 8 - όχημα ΣΕΔΑ2 - όχημα Δήμου (Χώρας) - όχημα Δήμου (Γαύριο)
27. Μουσιώνας-Κατάσβεση (17-9-2011) Εθελοντές 3 - όχημα Δήμου (Χώρας)
28. Βουρκωτή-Κατάσβεση (2-10-2011) Εθελοντές 5 - όχημα ΣΕΔΑ1 - όχημα Δήμου (Χώρας)
29. Βουρκωτή-Κατάσβεση (7-10-2011) Εθελοντές 6 - όχημα ΣΕΔΑ1 - όχημα ΣΕΔΑ2
30. Μυρμηγκιές-Κατάσβεση (15-10-2011) Εθελοντές 6 - όχημα ΣΕΔΑ2 - υδροφόρα Δήμου
31. Βιόκαστρο-Κατάσβεση (21-10-2011) Εθελοντές 12 - όχημα ΣΕΔΑ2 -όχημα ΣΕΔΑ3 - υδροφόρα Δήμου
32. Χώρα-Κατάσβεση οχήματος (9-11-2011) Εθελοντές 3
33. Νημπορειό-Κατάσβεση (21-11-2011) Εθελοντές 2 - όχημα ΣΕΔΑ1
34. Άνω Γαύριο-Κατάσβεση (22-11-2011) Εθελοντές 5 - όχημα ΣΕΔΑ2
35. Αρτεμίδι-Κατάσβεση (9-12-2011) Εθελοντές 3 - όχημα ΣΕΔΑ1
36. Πισκοπειό-Κοπή δέντρου (18-12-2011) Εθελοντές 2 - όχημα Δήμου (Χώρας)
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates