Άξονες δράσης του ΣΕΔΑ

Έχοντας συμπληρώσει 9 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΔΑ, έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι. Αφενός καταφέραμε, με την πολύτιμη βοήθεια μελών και φίλων του ΣΕΔΑ, να επιτύχουμε το στόχο της συγκέντρωσης των απαιτούμενων κεφαλαίων για την απόκτηση 2 πυροσβεστικών οχημάτων τύπου UNIMOG καθώς και ενός MERCEDES 1219, μεταχειρισμένων από τη Γερμανία. Τα οχήματα αυτά είναι σήμερα πλήρως επανδρωμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό και συνεισφέρουν αποτελεσματικά στα περιστατικά πυρόσβεσης όλου του νησιού.
Αφετέρου, κατέστη εφικτό με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σ. Ι. Λάτση και του WWF Ελλάς, να αποκτήσουμε πλήρη εξοπλισμό για τους περισσότερους από τους εθελοντές μας, αλλά και βοηθητικά εργαλεία για πυροπροστασία και πυρόσβεση.
Επί του παρόντος δύο είναι κυρίως οι άξονες δράσης του ΣΕΔΑ :
1) η πυρόσβεση, όποτε αυτή καθίσταται αναγκαία, σε όλη την Άνδρο. Η πυρόσβεση επιχειρείται κάθε φορά αναλόγως των συνθηκών με τα εκάστοτε διαθέσιμα μέσα (πυροσβεστικά οχήματα του ΣΕΔΑ, εργαλεία καθαρισμού βλάστησης, αλλά και πεζοπόρες ομάδες εφόσον πρόκειται για περιστατικά μακριά από οδικό δίκτυο).
2) η πυροπροστασία, μέσω δράσεων πρόληψης. Επί μέρους δράσεις πυροπροστασίας του ΣΕΔΑ σε εξέλιξη είναι :
a. Η διενέργεια βαρδιών πυροπροστασίας σε σημεία ευρείας ορατότητας (μεγάλων τμημάτων του νησιού) κυρίως τις περιόδους με υψηλούς βαθμούς επικινδυνότητας για πυρκαγιά και ύστερα από σχετικό χαρακτηρισμό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή διενεργώντας βάρδιες πυροπροστασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
b. Η καταγραφή και ο έλεγχος διαθεσιμότητας και λειτουργίας υφιστάμενων στο νησί σημείων παροχής νερού για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στην ουσία στόχος είναι η δημιουργία-καταγραφή ενός δικτύου σημείων υδροληψίας που είναι είτε δημόσια, είτε παραχωρούνται από ιδιώτες, μόνιμους και εποχικούς κατοίκους του νησιού, ύστερα από τη σχετική καμπάνια του συλλόγου. Τα στοιχεία για τα εκάστοτε νέα σημεία υδροληψίας που διατίθενται στον ΣΕΔΑ, παραχωρούνται και στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή με τη δήλωση σημείου υδροληψίας που κατέχετε (στέρνα, πηγάδι, δεξαμενή, πισίνα, κα.), πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη σχετική αίτηση.
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή αναλαμβάνοντας να καταγράψετε στην περιοχή σας σημεία υδροληψίας άλλων συμπολιτών σας, επικοινωνήστε μαζί μας.
c. Η αναγνώριση εναλλακτικών δικτύων μετακίνησης σε περιοχές με σημαντική βλάστηση και ουσιαστικά επικίνδυνες για πυρκαγιές, μέσω της καταγραφής πεζοπορικών διαδρομών και ενίοτε καθαρισμό τους. Ο ΣΕΔΑ οργανώνει πεζοπορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς (εκτός του καλοκαιριού) για το σκοπό αυτό.
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή με τη δήλωση πεζοπορικής διαδρομής μη καταγεγραμμένης που γνωρίζετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή συμμετέχοντας στις πεζοπορίες και τον καθαρισμό μονοπατιών, επικοινωνήστε μαζί μας.
d. Η υποβολή προτάσεων πολιτικής στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Και οι δύο βασικοί παραπάνω άξονες δράσης του ΣΕΔΑ προϋποθέτουν την ύπαρξη ικανού αριθμού εθελοντών αλλά και ευαισθητοποιημένων πολιτών της Άνδρου. Συνεπώς, κινήσεις προώθησης του έργου και των στόχων του συλλόγου βρίσκονται και θα βρίσκονται συνεχώς σε εξέλιξη.

Σημεία υδροληψίας σε περίπτωση πυρκαγιάς

Κάνοντας αντιγραφή των στοιχείων που βρίσκονται στην παρακάτω φόρμα και στην συνέχεια αφού τα μεταφέρετε σε ένα αρχείο word, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μας στέλνετε την φόρμα (αρχείο word) με email στα εξής email: seda.andros@gmail.com και chazapn@gmail.com
ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο :
Στοιχεία ταυτότητας:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:

τηλέφωνο μόνιμης κατοικίας:
τηλέφωνο κατοικίας στην Άνδρο:
κινητό τηλέφωνο:
e-mail:
Διεύθυνση Άνδρου:
Δημοτικό Διαμέρισμα:
Περιοχή/Οικισμός:
Τοπωνύμιο:
Λεπτομέρειες διεύθυνσης:

Στοιχεία σημείου υδροληψίας:

Υδατοδεξαμενή:
Πηγάδι:
Στέρνα:
Δίκτυο:
Άλλο:

Στοιχεία χωρητικότητας-ποσότητας διαθεσίμου ύδατος:

διαστάσεις δεξαμενής/στέρνας:
χωρητικότητα σε νερό:
εκτίμηση διαθεσίμου ύδατος πηγαδιού:
Χωροθεσία σημείου υδροληψίας:
απόσταση από δρόμο σε μέτρα:
το σημείο υδροληψίας βρίσκεται υψηλότερα του δρόμου χαμηλότερα του δρόμου:
στοιχεία δρόμου από ................................. προς............................................
σε σχέση με την κατοικία:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, με τα ως άνω προσωπικά στοιχεία στοιχεία, συναινώ στην παραχώρηση
της διαθέσιμης ποσότητας νερού που θα υπάρχει στο ανωτέρο αναφερθέν σημείο υδροληψίας και το οποίο βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας μου, στην Πυροσβεστική Άνδρου, στον ΣΕΔΑ και στο εθελοντικό σώμα πυρόσβεσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου για τις όποιες ανάγκες πυρόσβεσης παρουσιαστούν

Ο υπογράφωνΣημείωση : Ο ΣΕΔΑ δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιγράφονται
στο παρόν έντυπο

Αίτηση εθελοντή-μέλους

Κάνοντας αντιγραφή των στοιχείων που βρίσκονται στην παρακάτω αίτηση και στην συνέχεια αφού τα μεταφέρετε σε ένα αρχείο word, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μας στέλνετε την αίτηση (αρχείο word) με email στα εξής email: chazapn@gmail.com και seda.andros@gmail.com
ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΔΑ

Σημείωση : Η παραλαβή της παρούσας αίτησης εκ μέρους του ΣΕΔΑ, δεν σημαίνει και αποδοχή της. Μέλη του ΣΕΔΑ και της εθελοντικής ομάδας του, γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου.

Ονοματεπώνυμο:
Όνομα πατρός:
Ημερ.Γέννησης:
Aρ.Δελτίου-Ταυτότητας/Ημερ.έκδοσης:
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:

τηλ.:
fax:

Διεύθυνση Άνδρου:

τηλ.:
fax:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Γνώσεις-επαγγελματική απασχόληση:
Σπουδές:
Επάγγελμα:

Επιπλέον δεξιότητες:
(Παρακαλούμε αναφέρατε οτιδήποτε θεωρείτε πως θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο)
(πχ. κατοχή επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, γλώσσες, χρήση Η/Υ, GPS, …)Εθελοντική προσφορά:
(Παρακαλούμε αναφέρατε αν ανήκετε σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις και ποιές)Με ποιο τρόπο επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του ΣΕΔΑ ;
□ επιθυμώ να εγγραφώ μέλος
□ επιθυμώ να παραχωρήσω ιδιωτικό σημείο υδροληψίας
□ επιθυμώ να συμμετάσχω στην εθελοντική ομάδα
o στην κατάσβεση πυρκαγιάς (προηγείται εκπαίδευση)
o στη φύλαξη βαρδιών πυροπροστασίας
o στην παροχή υποστήριξης στην ομάδα κατάσβεσης (πχ. μεταφορά
τροφής, νερού, εξοπλισμού, μεταφορά ανθρώπων,…)
o σε οργανωτική δουλειά της εθελοντικής ομάδας
□ επιθυμώ να δωρήσω χρήματα
□ επιθυμώ να δωρήσω εξοπλισμό (όχημα, στολές, φτυάρια, φακούς,…..)
□ άλλο τρόπο-προτείνετε μας…!

Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε ;

Αν θέλετε μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και να την καταθέσετε ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πως μπορώ να βοηθήσω

Πως μπορώ να βοηθήσω ;√ γράφομαι συνδρομητής
√ συμμετέχω στην εθελοντική ομάδα είτε για κατάσβεση φωτιάς είτε για βάρδιες πυροπροστασίας
√ δηλώνω στο δίκτυο ιδιωτικών σημείων υδροληψίας που καταγράφει ο ΣΕΔΑ, την δεξαμενή νερού μου για χρήση σε περίπτωση φωτιάς
√ διαθέτω μέσα που υποστηρίζουν τις ενέργειες μας (αυτοκίνητα-σκαπτικά-φορτηγά)
√ συμμετέχω στην οικονομική στήριξη καταθέτοντας χρήματα σε οποιονδήπτε από τους παρακάτω τραπεζικούς λογ/σμούς του ΣΕΔΑ:

-Alpha Τράπεζα αρ. 622.00.2002.004339
ΙΒΑΝ:  GR4701406220622002002004339

-Εθνική αρ. 313/296153-92
ΙΒΑΝ: GR8301103130000031329615392
√ με όποιο άλλο τρόπο μπορώ…!

Συμμετοχές 2009 (ΣΕΔΑ)Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2009 είναι:
 1. Βουρκωτή Μάρτιος 09 Εθελοντές 2
 2. Κοχύλου Μάϊος 09 Εθελοντές 7
 3. Kάμπος Γαυρίου Ιούλιος 09 Εθελοντές 11
 4. Φελλός-Χάρακας Αύγουστος 09 Εθελοντές 14
 5. Άνω Γαύριο-Κουμάρι Αύγουστος 09 Εθελοντές 5
 6. Κουρέλι Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 10
 7. Άνω Άγ. Πέτρος Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 7
 8. Άνω Αγ.Πέτρος Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 5
 9. Νημπορειό Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 4
 10. Λειβάδια Οκτώβριος 09 Εθελοντές 5
 11. Κάστρο Κοχύλου Οκτώβριος 09 Εθελοντές 9
 12. Ράχη Κορθίου Οκτώβριος 09 Εθελοντές 7
 13. Άνω Πιτροφός Νοέμβριος  09 Εθελοντές 9
 14. 'Αρνη Νοέμβριος 09 Εθελοντής 1

Συμμετοχές 2008 (ΣΕΔΑ)

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2008:
1. Μονής Ζωοδόχου Πηγής Ιανουάριος 08 Εθελοντές 6
2. Βουρκωτής Ιανουάριος 08 Εθελοντές 2
3. Μονή Παναχράντου Φεβρουάριος 08 Εθελοντής 1
4. Γριάς Πήδημα Μάϊος 08 Εθελοντές 7
5. Συνετί Μαϊος 08 Εθελοντές 4
6. Χώρα Ιούνιος 08 Εθελοντές 8
7. Γαύριο Ιούλιος 08 Εθελοντές 12
8. Άνω Αγ. Πέτρου Σεπτέμβριος 08
Εθελοντές 11
9. Συνετί-Κοχύλου Σεπτέμβριος 08 Εθελοντές 9
10. Κοχύλου Οκτώβριος 08 Εθελοντές 8
11. Βουρκωτή-Εβρουσές Οκτώβριος 08 Εθελοντές 14
12. Κοχύλου Νοέμβριος 08 Εθελοντές 7
13. Φαράλι Νοέμβριος 08 Εθελοντής 1
14. Λειβάδια Νοέμβριος 08 Εθελοντές 10
15. Κουρέλι Νοέμβριος 08 Εθελοντές12
16. Άνω Αγ. Πέτρου-Γιδών Νοεμβριος 08 Εθελοντές 9
17. Θεοτόκος Νοέμβριος-08 Εθελοντές 3

Συμμετοχές 2007 (ΣΕΔΑ)

Συμμετοχή της μάχιμης ομάδας εθελοντών του ΣΕΔΑ σε πυρκαγιές την περίοδο 2007
Από την τυπική (δηλαδή από τις 30-3-2007) ίδρυση του μέχρι σήμερα, η μάχιμη ομάδα του ΣΕΔΑ έχει συμμετάσχει στο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών του νησιού στις παρακάτω περιοχές με αντίστοιχο δυναμικό :
Ιούλιος 2007
- Λάμυρα-Μένητες 6 εθελοντές
- Άνω Αγ. Πέτρος 9 εθελοντές
- Αϊπάτια-Πίσω Μεριά 12 εθελοντές
Αύγουστος 2007
- Σταυροπέδα 5 εθελοντές
Σεπτέμβριος 2007
- Στενό Κορθίου 9 εθελοντές
Οκτώβριος 2007
- Κουβάρα-Μελιό 1 εθελοντής
- Βουρκωτή 4 εθελοντές
Επιπλέον κατά το διάστημα 15 Αυγούστου έως και 3 Οκτωβρίου 2007 15 μέλη του Συλλόγου πραγματοποίησαν, κατόπιν αιτήματος της Πυροσβεστικής Άνδρου και σε σημεία και ώρες που υποδείχθηκαν από τον Προϊστάμενο της, σαράντα (40) 4ωρες βάρδιες για λόγους πρόληψης πυρκαγιών.
Δεκέμβριος 2007
- Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Μπατσί) 4 εθελοντές

Συμμετοχές 2006 (ΚΣΑ)


8/2006 πυρκαγιά στην περιοχή Συνετίου
8/2006 πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Πιτροφού-Μενήτων
10/2006 πυρκαγιά στην περιοχή Αποικίων (Απατούρια)

Συμμετοχές 2004 (ΚΣΑ)

7/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Πιτροφού
7/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Άρνης
7/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Βουρκωτής
7/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Προφ. Ηλία
8/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Κουρέλι
8/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Καλυβαρίου
8/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Αγ. Πέτρου
8/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Μυρμηγιών
8/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Αηδονίων
9/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Κορθίου
10/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Κατακοίλου
10/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Γιδών
10/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Αλαμανιάς
10/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολης
10/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Κοτσίδες
10/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Μελίδας
11/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Μελίδας
12/2004 πυρκαγιά στην περιοχή Στραπουργιών

Συμμετοχές 2003 (ΚΣΑ)

6/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Φελλού
6/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Ζαγανιάρη
7/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Βουρκωτής
7/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Μέσα Βουνί
8/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Χώρας
8/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Αλαδινού
9/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Πλάκας
10/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Κατακοίλου
Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο έτος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου, επιτράπηκε στα μέλη της η χρησιμοποίηση των συχνοτήτων ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Πυροσβεστική.

Συμμετοχές 2002 (ΚΣΑ)

5/2002 πυρκαγιά στην περιοχή Αγίας Τριάδας
6/2002 πυρκαγιά στην περιοχή Λαμύρων
7/2002 πυρκαγιά στην περιοχή Γιαννισαίου
10/2002 πυρκαγιά στην περιοχή Βουνίου
11/2002 πυρκαγιά στην περιοχή Βουρκωτής
11/2002 πυρκαγιά στην περιοχή Καλυβαρίου
11/2002 πυρκαγιά στην περιοχή Βουρκωτής

Συμμετοχές 2001 (ΚΣΑ)

3/2001 πυρκαγιά στην περιοχή Βόρης
6/2001 πυρκαγιά στην περιοχή Κοχύλου
9/2001 πυρκαγιά στην περιοχή Νημποριού
11/2001 πυρκαγιά στην περιοχή Καλιβαρίου

Δράση της εθελοντικής ομάδας του ΣΕΔΑ

Ένα σημαντικό μέρος των μελών της μάχιμης ομάδας του ΣΕΔΑ προέρχεται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άνδρου. Τα μέλη αυτά διαθέτουν άριστη γνώση του νησιού, καθώς και σημαντική εμπειρία κατάσβεσης πυρκαγιών με αποδεδειγμένο έργο (είναι διαθέσιμες έγγραφες βεβαιώσεις για συμμετοχή της ομάδας στην κατάσβεση πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου αλλά και λοιπούς φορείς).
Νέα και παλαιά μέλη της εθελοντικής ομάδας εκπαιδεύτηκαν από τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνδρου ως εξής :
-16 Ιουλίου 2007 – βασικές οδηγίες για τρόπους δράσης εν ώρα πυρκαγιάς
-7 Αυγούστου 2007- βασικές οδηγίες χρήσης των πυροσβεστικών οχημάτων
-Ιούλιος & Αύγουστος 2008-οδηγίες χρήσης των νέων και παλαιών πυροσβεστικών οχημάτων
Επί του παρόντος η μάχιμη ομάδα του ΣΕΔΑ αποτελείται από 47 περίπου άτομα, ενώ η επικουρική από 10 περίπου άτομα.
Παραθέτουμε στη συνέχεια, ανά έτος, επιγραμματικά τις συμμετοχές της εθελοντικής ομάδας τόσο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου όσο και του ΣΕΔΑ σε πυρκαγιές στο νησί μας.

Βασικοί καταστατικοί στόχοι του ΣΕΔΑ


Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΔΑ, βασικοί στόχοι του είναι οι ακόλουθοι :
1. H ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα η ενίσχυση των δράσεων, που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Ως καταστροφές νοούνται οι καταστροφές που περιγράφονται στο άρθρο 2 του Νόμου 3013/2005 (ΦΕΚ 102Α).
2. Η προσφορά εθελοντικής βοήθειας και διάσωσης με κάθε μέσο και τρόπο προς φυσικά πρόσωπα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του Νόμου 3013/2005, σε βουνό, ξηρά και θάλασσα εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Η εθελοντική βοήθεια θα προσφέρεται στα πλαίσια συνδρομής των κρατικών δυνάμεων πυροσβεστικής, στρατού, λιμενικού σώματος, ΠΣΕΑ, Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών, ΟΤΑ, ΕΚΑΒ, Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δασαρχείων και άλλων εθελοντικών ομάδων.
3. Η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση περιστάσεων εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και για την προστασία του περιβάλλοντος, της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Η δημιουργία ειδικής μονάδας εποπτών περιβάλλοντος για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της Άνδρου καθώς και των απειλουμένων ειδών.
4. Η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών της χώρας αλλά και άλλων χωρών σε ζητήματα που σχετίζονται με τους παραπάνω σκοπούς.

Ιστορικό


Η δημιουργία συλλόγου εθελοντών πυροσβεστών στην Άνδρο κυοφορήθηκε ως ιδέα από ομάδα Γερμανών και Ελβετών ιδιοκτητών δεύτερης κατοικίας και μονίμων κατοίκων στο δημοτικό διαμέρισμα Υδρούσας, όταν το 2005 απειλήθηκαν κατοικίες από πυρκαγιά στην περιοχή Φελλού. Ύστερα από συζητήσεις με ευαισθητοποιημένο κοινό σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος συστάθηκε το καλοκαίρι του 2006 μια προσωρινή Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του εν λόγω συλλόγου. Βασικές επιδιώξεις της προσωρινής επιτροπής ήταν η προσέλκυση έμψυχου δυναμικού για τη στελέχωση του συλλόγου, αλλά και η καλλιέργεια συνεργασιών με τοπικούς φορείς για τη στήριξη του έργου του. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας διαπιστώνοντας την ύπαρξη και βεβαιωμένη δράση εθελοντικής ομάδας πυροσβεστών- μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου, κατόπιν των απαραιτήτων επαφών, ανέθεσε στον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου και πρωτοστάτη της εθελοντικής του ομάδας κ. Νίκο Χαζάπη, τη συνέχιση και υλοποίηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία διακριτού συλλόγου εθελοντών δασοπυροσβεστών στην Άνδρο.

Κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών, ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου (ΣΕΔΑ) ιδρύθηκε επισήμως με την υπ’αριθμ. 41Ε/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου στις 30 Μαρτίου 2007 και αριθμό εγκρινόμενου καταστατικού 1076/2007.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates