Ιστορικό


Η δημιουργία συλλόγου εθελοντών πυροσβεστών στην Άνδρο κυοφορήθηκε ως ιδέα από ομάδα Γερμανών και Ελβετών ιδιοκτητών δεύτερης κατοικίας και μονίμων κατοίκων στο δημοτικό διαμέρισμα Υδρούσας, όταν το 2005 απειλήθηκαν κατοικίες από πυρκαγιά στην περιοχή Φελλού. Ύστερα από συζητήσεις με ευαισθητοποιημένο κοινό σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος συστάθηκε το καλοκαίρι του 2006 μια προσωρινή Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του εν λόγω συλλόγου. Βασικές επιδιώξεις της προσωρινής επιτροπής ήταν η προσέλκυση έμψυχου δυναμικού για τη στελέχωση του συλλόγου, αλλά και η καλλιέργεια συνεργασιών με τοπικούς φορείς για τη στήριξη του έργου του. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας διαπιστώνοντας την ύπαρξη και βεβαιωμένη δράση εθελοντικής ομάδας πυροσβεστών- μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου, κατόπιν των απαραιτήτων επαφών, ανέθεσε στον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου και πρωτοστάτη της εθελοντικής του ομάδας κ. Νίκο Χαζάπη, τη συνέχιση και υλοποίηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία διακριτού συλλόγου εθελοντών δασοπυροσβεστών στην Άνδρο.

Κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών, ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου (ΣΕΔΑ) ιδρύθηκε επισήμως με την υπ’αριθμ. 41Ε/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου στις 30 Μαρτίου 2007 και αριθμό εγκρινόμενου καταστατικού 1076/2007.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates