Συμμετοχές 2010 (ΣΕΔΑ)

Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2010 μέχρι στιγμής ήταν οι ακόλουθες :

1. Βουρκωτή Ιανουάριος - Εθελοντές 8
2. Μέσα Βουνί Μάϊος -  Εθελοντές 13
3. Λάμυρα Ιούνιος - Εθελοντές 3
4. Άγιος Πέτρος Σεπτέμβριος - Εθελοντές 8
5. Στενό Σεπτέμβριος - Εθελοντές 8
6. Σιδόντας Σεπτέμβριος - Εθελοντές 13
7. Νημποριό Σεπτέμβριος - Εθελοντές 6
8. Γίδες Σεπτρέμβριος - Εθελοντές 11
9.Συνετί Σεπτέμβριος - Εθελοντές 6
10. Γίδες Σεπτέμβριος - Εθελοντές 10
11. Κατάκοιλος Οκτώβριος - Εθελοντές 8
12. Μελίδα Νοέμβριος - Εθελοντές 4
13. Κόρθι Νοέμβριος - Εθελοντές 3
14. Ζαγανιάρι Νοέμβριος - Εθελοντής 1
15. Πιτροφός Νοέμβριος - Εθελοντές 2
16. Βόρη-Ρέματα Νοέμβριος - Εθελοντές 14
17. Σταυροπέδα Νοέμβριος - Εθελοντές 5
18. Ρέματα Νοέμβριος - Εθελοντές 7
19. Άνω Κατάκοιλος Νοέμβριος - Εθελοντές  9
20. Γίδες Νοέμβριος - Εθελοντές 4
21. Ευρουσές Δεκέμβριος - Εθελοντές 10
22. Παλαιόπολη Δεκέμβριος - Εθελοντές 2
23. Στενιές Δεκέμβριος - Εθελοντές 4
24. Στενιές Δεκέμβριος - Εθελοντές 7
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates