1η ομάδα εθελοντών της ΕΛΙΞ

   Ξεκίνησε τις εργασίες καθαρισμού, από σήμερα (24-5-2005), η πρώτη ομάδα εθελοντών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΕΛΙΞ, καθαρίζοντας το μονοπάτι Νημπορειό – Υψηλού. Το προηγούμενο απόγευμα υπήρξε ενημέρωση της ομάδας από το Σύλλογο μας σχετικά με τις διάφορες ξερολιθικές κατασκευές, που τυχόν να συναντήσουν, καθώς και τη σκοπιμότητα αυτών (Νερόμυλοι – ταβλόμυλοι – ανεμόμυλοι - μάντρες με στήματα – μπαστούνι – κωνάκια - κρήνες – στέρνες κ.α). Επίσης έγινε παρουσίαση ειδών χλωρίδας και πανίδας.
   Η Άνδρος διαθέτει αρκετούς σημαντικούς οικότοπους με σημαντικότερους: α) Τα μεσογειακά τέλματα, όπως ο υγρότοπος της Βόρης, β) Δασωμένες περιοχές, όπως της Άρνης, γ) Απόκρημνες παράκτιες περιοχές, όπως η Θεοτόκος, δ) Εγκαταλελειμμένες αγροτικές περιοχές που υπάρχουν εκεί αιμασιές, αλώνια, στενές, στέρνες, νερόμυλοι κ.λ.π. Κάθε κατηγορία οικότοπου φιλοξενεί και διαφορετικά είδη χλωρίδας και πανίδας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, που διαμορφώνουν το μικροκλίμα της περιοχής. Το μικροκλίμα καθορίζει, άλλωστε, τα είδη που μπορεί να φιλοξενήσει.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates