Εκπαίδευση εθελοντών από την Π.Υ.

   Πριν από ένα μήνα μας είχε ζητηθεί να δηλώσουμε ποιοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν από εκπαιδευτές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους τομείς της πρόληψης και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής, η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Κανονίσθηκε λοιπόν να ξεκινήσουμε την Τετάρτη 2-6-2010 στις 19.00 μ.μ. στο Δημοτικό σχολείο Λειβαδίων. Με το τέλος της εκπαίδευσης θα κοινοποιηθούν τα ονόματα των εκπαιδευθέντων προς το Αρχηγείο.
Τα θέματα εκπαίδευσης είναι:

Α’ Πυροσβεστική Τέχνη
1) Έννοια, θερμότητας-θερμοκρασίας.
2) Τι είναι καύση-προϋποθέσεις πρόκλησης του φαινομένου της καύσης.
3) Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών.
4) Το νερό ως κατασβεστικό μέσο-κατασβεστική ενέργεια του νερού.
5) Ενδείξεις κατάσβεσης πυρκαγιών με νερό.
6) Αντενδείξεις κατάσβεσης πυρκαγιών με νερό.
7) Βασικές εργασίες κατά την κατάσβεση (Αναγνώριση-Διάσωση-Εγκατάσταση-Προσβολή).
8) Κατηγορίες πυρκαγιών.
9) Κοινές πυρκαγιές-κατάσβεση αυτών.
10) Πυρκαγιές δασών:
1. Γενικά περί Ελληνικών δασών.
2. Νομοθεσία για τις δασικές πυρκαγιές.
3. Αίτια δασικών πυρκαγιών.
4. Προληπτικά μέτρα.
5. Είδη δασικών πυρκαγιών.
6. Μέρη δασικής πυρκαγιάς.
7. Προκατασταλτικά μέτρα και μέσα.
8. Παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη και εξάπλωση των υπαίθριων πυρκαγιών (Μετεωρολογικοί – Τοπογραφικοί - Είδη βλάστησης).
9. Μέθοδοι και τρόποι κατάσβεσης (Άμεση προσβολή – έμμεση προσβολή – σύνθετες μεθόδοι).
10. Εναέρια μέσα και τακτικές αεροπυρόσβεσης.
11. Ασφάλεια προσωπικού και μέσων κατά τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης.
12. Κίνδυνοι από τα αεροσκάφη.
13. Κανόνες ασφάλειας για την κοπή δέντρων.
14. Ενέργειες μετά την κατάσβεση.

Β’ Κανονισμός Ασκήσεων (Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση)
1) Εργαλεία χρήσεις αυτών, υδρίες, λοστοί διάρρηξης, σκαπανικά εργαλεία, φανοί θυέλλης, ηλεκτρικές λυχνίες, αρπάγια και φτερά κατασβέσεως πυρκαγιών.
2) Συσκευές διάφορες (κοπής μετάλλων κ.λ.π.).
3) Είδη σωλήνων – είδη αυλών (σύνδεση αποσύνδεση αυτών).
4) Πυροσβεστικά οχήματα.
5) Κατασβεστικά υλικά.
6) Αντλίες (χρήση αυτών).
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates