Άξονες δράσης του ΣΕΔΑ

Έχοντας συμπληρώσει 9 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΔΑ, έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι. Αφενός καταφέραμε, με την πολύτιμη βοήθεια μελών και φίλων του ΣΕΔΑ, να επιτύχουμε το στόχο της συγκέντρωσης των απαιτούμενων κεφαλαίων για την απόκτηση 2 πυροσβεστικών οχημάτων τύπου UNIMOG καθώς και ενός MERCEDES 1219, μεταχειρισμένων από τη Γερμανία. Τα οχήματα αυτά είναι σήμερα πλήρως επανδρωμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό και συνεισφέρουν αποτελεσματικά στα περιστατικά πυρόσβεσης όλου του νησιού.
Αφετέρου, κατέστη εφικτό με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σ. Ι. Λάτση και του WWF Ελλάς, να αποκτήσουμε πλήρη εξοπλισμό για τους περισσότερους από τους εθελοντές μας, αλλά και βοηθητικά εργαλεία για πυροπροστασία και πυρόσβεση.
Επί του παρόντος δύο είναι κυρίως οι άξονες δράσης του ΣΕΔΑ :
1) η πυρόσβεση, όποτε αυτή καθίσταται αναγκαία, σε όλη την Άνδρο. Η πυρόσβεση επιχειρείται κάθε φορά αναλόγως των συνθηκών με τα εκάστοτε διαθέσιμα μέσα (πυροσβεστικά οχήματα του ΣΕΔΑ, εργαλεία καθαρισμού βλάστησης, αλλά και πεζοπόρες ομάδες εφόσον πρόκειται για περιστατικά μακριά από οδικό δίκτυο).
2) η πυροπροστασία, μέσω δράσεων πρόληψης. Επί μέρους δράσεις πυροπροστασίας του ΣΕΔΑ σε εξέλιξη είναι :
a. Η διενέργεια βαρδιών πυροπροστασίας σε σημεία ευρείας ορατότητας (μεγάλων τμημάτων του νησιού) κυρίως τις περιόδους με υψηλούς βαθμούς επικινδυνότητας για πυρκαγιά και ύστερα από σχετικό χαρακτηρισμό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή διενεργώντας βάρδιες πυροπροστασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
b. Η καταγραφή και ο έλεγχος διαθεσιμότητας και λειτουργίας υφιστάμενων στο νησί σημείων παροχής νερού για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στην ουσία στόχος είναι η δημιουργία-καταγραφή ενός δικτύου σημείων υδροληψίας που είναι είτε δημόσια, είτε παραχωρούνται από ιδιώτες, μόνιμους και εποχικούς κατοίκους του νησιού, ύστερα από τη σχετική καμπάνια του συλλόγου. Τα στοιχεία για τα εκάστοτε νέα σημεία υδροληψίας που διατίθενται στον ΣΕΔΑ, παραχωρούνται και στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή με τη δήλωση σημείου υδροληψίας που κατέχετε (στέρνα, πηγάδι, δεξαμενή, πισίνα, κα.), πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη σχετική αίτηση.
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή αναλαμβάνοντας να καταγράψετε στην περιοχή σας σημεία υδροληψίας άλλων συμπολιτών σας, επικοινωνήστε μαζί μας.
c. Η αναγνώριση εναλλακτικών δικτύων μετακίνησης σε περιοχές με σημαντική βλάστηση και ουσιαστικά επικίνδυνες για πυρκαγιές, μέσω της καταγραφής πεζοπορικών διαδρομών και ενίοτε καθαρισμό τους. Ο ΣΕΔΑ οργανώνει πεζοπορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς (εκτός του καλοκαιριού) για το σκοπό αυτό.
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή με τη δήλωση πεζοπορικής διαδρομής μη καταγεγραμμένης που γνωρίζετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε στη διαδικασία αυτή συμμετέχοντας στις πεζοπορίες και τον καθαρισμό μονοπατιών, επικοινωνήστε μαζί μας.
d. Η υποβολή προτάσεων πολιτικής στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Και οι δύο βασικοί παραπάνω άξονες δράσης του ΣΕΔΑ προϋποθέτουν την ύπαρξη ικανού αριθμού εθελοντών αλλά και ευαισθητοποιημένων πολιτών της Άνδρου. Συνεπώς, κινήσεις προώθησης του έργου και των στόχων του συλλόγου βρίσκονται και θα βρίσκονται συνεχώς σε εξέλιξη.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates