Καλωσήλθατε

  Καλωσήλθατε στο νέο διαδραστικό ηλεκτρονικό χώρο – blog- του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου (ΣΕΔΑ) !
   Ο ηλεκτρονικός αυτός χώρος αντικαθιστά την παλαιότερη ηλεκτρονική μας διεύθυνση, η οποία πλέον καταργείται.
     Στο χώρο αυτό, ο οποίος θα ενημερώνεται τακτικά, θα βρίσκετε λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τη δραστηριότητα του συλλόγου μας, ειδήσεις και ζητήματα συναφή με την πυροπροστασία αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας, καθώς και γενικότερου ενδιαφέροντος ειδήσεις για θέματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.
     Το blog αυτό αποτελείται από μια σειρά σταθερών συνδέσεων στο πάνω μέρος της σελίδας που περιλαμβάνουν το ιστορικό, τους στόχους, τους άξονες δράσης και το έργο του συλλόγου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους εκπροσώπους του ΣΕΔΑ. Στο δεξί μέρος της σελίδας, αναφέρονται αναλυτικά οι συμμετοχές των εθελοντών του Συλλόγου ανά έτος. Τέλος, στο κυρίως μέρος της σελίδας αναρτώνται με ημερολογιακή σειρά οι πιο πρόσφατες ειδήσεις, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ανεύρεσης όλων των σχετικών αναρτήσεων ανά θέμα με βάση την κωδικοποίηση κάθε ανάρτησης (βλ. σχετικούς τίτλους).
      Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στο χώρο αυτό, να μας στείλετε συναφές υλικό που θεωρείτε σημαντικό να κοινοποιηθεί στο ενδιαφερόμενο κοινό, αλλά και να σχολιάσετε και να διατυπώσετε δικές σας προτάσεις.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates