Γενική Συνέλευση

Στις 28-8-2010 έγινε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου. Αρχικά έγινε ενημέρωση για τις συμμετοχές του ΣΕΔΑ σε περιστατικά από τον Μάρτιο του 2009 μέχρι τώρα, οι εκπαιδεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την μάχιμη ομάδα, καθώς και διάφορα θέματα που αφορούν τα οχήματα, με κυρίαρχο το θέμα της στέγασης των οχημάτων. Στην συνέχεια παρουσιάσθηκε ο οικονομικός απολογισμός του 2009 αλλά και ο προϋπολογισμός του 2010, σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου. Επίσης συζητήθηκε η ενεργοποίηση και συμμετοχή της ομάδας του Συλλόγου σε περιστατικά που τυχόν συμβούν σε γειτονικές περιοχές της Άνδρου, όπως Εύβοια και λοιπά νησιά των Κυκλάδων.
                                                            Αναλυτικότερα:

Μάχιμη ομάδα

Aύξηση της μάχιμης ομάδας από 42 άτομα σε 49 & της επικουρικής από 10 σε 14 άτομα
– Γεωγραφική προέλευση μάχιμης ομάδας :
– 10 Κόρθι, 10 Γαύριο, 22 Χώρα

Συμμετοχή σε πυρκαγιές (2009-2010)

1.Βουρκωτή Μάρτιος 09 Εθελοντές 2

2.Κοχύλου Μάϊος 09 Εθελοντές 7
3.Kάμπος Γαυρίου Ιούλιος 09 Εθελοντές 11
4.Φελλός-Χάρακας Αύγουστος 09 Εθελοντές 14
5.Άνω Γαύριο-Κουμάρι Αύγουστος 09 Εθελοντές 5
6.Κουρέλι Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 10
7.Άνω Άγ. Πέτρος Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 7
8.Άνω Αγ.Πέτρος Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 5
9.Νημπορειό Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 4
10.Λειβάδια Οκτώβριος 09 Εθελοντές 5
11.Κάστρο Κοχύλου Οκτώβριος 09 Εθελοντές 9
12.Ράχη Κορθίου Οκτώβριος 09 Εθελοντές 7
13.Άνω Πιτροφός Νοέμβριος 09 Εθελοντές 9
14.'Αρνη Νοέμβριος 09 Εθελοντής 1
15.Βουρκωτή Ιανουάριος 10 Εθελοντές 8
16. Μέσα Βουνί Μάϊος 10 Εθελοντές 13
17. Λάμυρα Ιούνιος 10 Εθελοντές 3
Εκπαιδεύσεις εθελοντικής ομάδας

• 23/3/2010 συνάντηση συντονισμού εθελοντικής ομάδας εν όψει αντιπυρικής περιόδου
• 9/5/2010 συνάντηση συντονισμού εθελοντικής ομάδας εν όψει αντιπυρικής περιόδου
• 15/5/2010 αναγνώριση περιοχής και άσκηση στην περιοχή της Μέσα Μάνδρας Παλαιόπολης
• 2/6/2010 εκπαίδευση από τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνδρου

Σχετικά με τα πυροσβεστικά οχήματα

• Χρειάστηκε η αλλαγή ψυγείου στο 1 από τα οχήματα, ενώ αλλάχτηκε η μπαταρία στο 1 όχημα και έγινε αλλαγή λαδιών, συνολικά η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 583,95 €

Παρεμβάσεις-δράσεις πυροπροστασίας

• Yποστήριξη εθελοντών ΕΛΙΞ για καθαρισμούς μονοπατιών της Άνδρου με εργαλεία και παρουσίαση ενημερωτικού υλικού για την χλωρίδα και πανίδα της Άνδρου. Οι διαδρομές που καθαρίστηκαν είναι :
• Αγ. Μαρίνα-Αγ. Ελένη, στη διαδρομή Αποίκια-Χώρα
• Μονή Αγ. Νικολάου-παραλία Άχλα
• Αηδόνια-Μονή Τρομαρχίων
• Κοχύλου-Όρμος Κορθίου (τμήμα)

ΣΕΔΑ & περιβαλλοντική εκπαίδευση

• 6-5 & 2-6-2010 συμμετοχή στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου «Ταξίδι στους δρόμους της φωτιάς» για μαθητές Δημοτικού της Άνδρου και της Αθήνας. Αναγνώριση πυροσβεστικών εξαρτημάτων και δημιοιυργία «εγκατάστασης»

Στάθμευση-στέγαση των πυροσβεστικών οχημάτων

• Ενώ τα οχήματα θα σταθμεύουν κοντά στους οδηγούς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ή σε συγκεκριμένα σημεία που θα υποδεικνύονται από τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνδρου, αναλόγως των εκάστοτε καιρικών συνθηκών και αναγκών, αναζητούνται στεγασμένοι χώροι στάθμευσης.
• Βραχυπρόθεσμη λύση : Παραχώρηση στεγασμένου χώρου. Παρακαλείται όποιος διαθέτει στεγασμένο χώρο στάθμευσης που μπορεί να παραχωρήσει τη χειμερινή περίοδο να επικοινωνήσει μαζί μας
• Μακροπρόθεσμη λύση : Αγορά οικοπέδου και παραχώρηση στη Πυροσβεστική για συστέγαση

Λοιπά ζητήματα εκτός ημερησίας διάταξης

– Καλύτερη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση-σχέδια δράσης ανά περιοχή
– Eκπαίδευση των νέων εθελοντών, η δραστηριοποίηση της εθελοντικής ομάδας σε πρόσθετες δράσεις (βάρδιες πυροπροστασίας, καθαρισμοί μονοπατιών, πεζοπορίες για εξοικείωση με περιοχές του νησιού, κα.), η χαρτογράφηση των υπαρχόντων και η αποτύπωση περαιτέρω σημείων υδροληψίας, κα.
– Σε ότι αφορά τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών, η διοργάνωση ημερίδας με ειδικούς ομιλητές για τη σημασία της χλωρίδας και πανίδας της Άνδρου, τις συνέπειες των πυρκαγιών καθώς και τις καλές πρακτικές πυροπροστασίας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο

Αποφάσεις της συνάντησης, πέραν των ευρύτερων στόχων που τίθενται, υπήρξαν :
1. Η σύνταξη επιστολών προς τους υποψήφιους εκλογικούς συνδυασμούς και
υποψηφίους, με αίτημα να δεσμευθούν δημοσίως ως προς το περιεχόμενο της
μελλοντικής τους συνεργασίας με τον ΣΕΔΑ (διάθεση των πυροσβεστικών οχημάτων
κλπ. μέσων που διαθέτουν, σημεία υδροληψίας, σχέδια δράσης ανα περιοχή),
καθώς μέχρι στιγμής υπήρξε πενιχρή η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο
έργο του Συλλόγου. Βασικός γνώμονας των ενεργειών αυτών αποτελεί η
αποτελεσματικότερη πυροπροστασία της Άνδρου.
Σημαντική διαφαίνεται η δυνατότητα συστέγασης του ΣΕΔΑ με το Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο Άνδρου, στόχος που θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα. Ζητούμενο
είναι η εύρεση γης, πχ. δημοτικής ιδιοκτησίας σε κεντροβαρές σημείο του
νησιού, έτσι ώστε να προχωρήσει εν συνεχεία η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε
ανέγερση των κατάλληλων χώρων.
Άμεση προτεραιότητα εξακολουθεί να παραμένει η στέγαση των πυροβεστικών
οχημάτων του ΣΕΔΑ, έστω και σε προσωρινό χώρο, προκειμένου να
ελαχιστοποιείται η φθορά τους από την έκθεση στον ήλιο.
2. Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση επαφών με συλλόγους δασοπυρόσβεσης αλλά και
παραρτήματα των κυνηγετικών συλλόγων των περιοχών της Καρύστου και των
προσβάσιμων νησιών των Κυκλάδων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεισφορά μας
στις περιοχές αυτές σε περίπτωση πυρκαγιών, όπως της πρόσφατης στην περιοχή
της Καρύστου.

"Διαβάζοντας τις στάχτες του φοινικόδασους της Πρέβελης..."

Αναδημοσίευση από: http://www.patris.gr/articles/186147
Διαβάζοντας τις στάχτες του φοινικόδασους της Πρέβελης...

“Των οικίων ημών εμπιπραμένων, ημείς άδομεν”; 1

Κάηκε το φοινικοδάσος της Πρέβελης και, για άλλη μια φορά, αποκαλύφθηκε και συζητήθηκε η πολυδιάστατη παθογένεια της διοίκησης στη σύγχρονη Ελλάδα, από την κορυφή μέχρι τη βάση.
Έμπειροι και καλά ενημερωμένοι ειδικοί ανέλυσαν πολλές πτυχές της προβληματικής κατάστασης που, κάποια στιγμή, θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην καταστροφή. Όμως, καταστροφές σαν και τούτη όπως και η παθογένεια της διοίκησης έχουν βαθιές ρίζες στη σύγχρονη Ελληνική ιδιαιτερότητα … που δύσκολα την αντιλαμβάνονται όσοι ζουν σʼ αυτό τον τόπο με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις μερικών φωνών «βοώντων εν τη ερήμω»…. Γιατί τα τέσσερα, από τα πάμπολλα, γνωρίσματα της στα οποία εστιάζω παρακάτω είναι βαθιά εγγεγραμμένα στο ασυνείδητο των κατοίκων, είναι ο τρόπος που ζουν και λειτουργούν ώστε δεν τα αντιλαμβάνονται ακόμα κι όταν στέκονται πάνω στα αποκαΐδια.

Γνώρισμα πρώτο: η προτεραιότητα του ιδιωτικού έναντι του συλλογικού, του ʽκοινούʼ. Ζούμε σε μια χώρα ιδιωτών, εξ ορισμού εκείνων που ασχολούνται με ιδιωτικές υποθέσεις προς ίδιον όφελος, απʼ όπου απουσιάζουν τραγικά ή έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε προσπάθεια, οι πολίτες, εξ ορισμού εκείνοι που ασχολούνται με συλλογικές υποθέσεις (της πόλης) για το κοινό καλό. Αυτονόητα, η προστασία των ʽκοινώνʼ καθίσταται ανέφικτη γιατί απουσιάζουν οι μέτοχοι τους….

Γνώρισμα δεύτερο: η απαξίωση του φυσικού, του αυθεντικού, του γηγενούς και η αποθέωση του τεχνητού, του αλλότριου, του εισαγόμενου. Το πρώτο παραμελείται έως καταστρέφεται, το δεύτερο προστατεύεται, αναπαράγεται και επιδεικνύεται ενώ θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο… Σύμβολα της ʽανάπτυξηςʼ στις πόλεις και κυρίως στην ύπαιθρο που οικοδομείται εγκληματικά και βάναυσα είναι η πισίνα, το γκαζόν, ο εισαγόμενος φοίνικας και το τεράστιο 4Χ4. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η νοοτροπία και έχει επιτελεσθεί τόσο βαθιά πολιτισμική αλλοίωση που ο χωρικός λέει με καμάρι στον επισκέπτη «πήγαινε να φας σʼ εκείνο το εστιατόριο …. έχει και πισίνα»! Ούτε καν του περνά από το μυαλό ότι ο επισκέπτης έχει δει πισίνες κι ότι επισκέπτεται την ύπαιθρο για να δει τη φυσική ομορφιά της … Αλλά η Ελλάδα, από το κύμα μέχρι τη βουνοκορφή, επιδεικνύει έναν απαράμιλλο συνδυασμό βορειο-Ευρωπαϊκού (ή βορειο-Αμερικανικού, όπως αγαπάτε) γκαζόν με τροπικό/Αφρικανικό φοίνικα …. Τον Θεοφράστειο, τον ενδημικό και μοναδικό, φοίνικα της Κρήτης … τον καίει …. Στα ʽαγροτουριστικάʼ καταλύματα και στα ʽαγροκτήματαʼ (διάβαζε εξοχικά κέντρα), που έχουν επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (για την ενίσχυση της υπαίθρου), χρησιμοποιούνται εισαγόμενα υλικά κατασκευής, εξοπλισμός και φυτά που για την ποικιλότητα των τελευταίων κρατά ακόμα μια πρωτιά η χώρα …. Έτσι, επιδοτείται η υιοθέτηση εισαγόμενων αξιών …

Γνώρισμα τρίτο: η καθολική απουσία νοοτροπίας συντήρησης κυρίως των κοινών πραγμάτων, πρόληψης και πρόνοιας για το μέλλον. Πλατείες, δρόμοι, πεζοδρόμια, δημόσια κτήρια και έργα φτιάχνονται και εγκαταλείπονται. Μετά από χρόνια φαντάζουν ρακένδυτοι επαίτες μπροστά στα διατηρημένα ιδιωτικά έργα κάθε είδους. Οι φυσικοί πόροι – γη, νερό, έδαφος, ενέργεια – σπαταλούνται ως εάν είναι ανεξάντλητοι και δωρεάν, ως εάν δεν θα υπάρξουν μελλοντικές, άγνωστες ακόμα, ανάγκες που θα πρέπει να εξυπηρετήσουν. Αλλά κι εκεί όπου υπάρχει σπανιότητα πόρων, πάλι κυριαρχεί η κατασπατάληση τους, που συχνά ευνοείται από παροχή εύκολου χρήματος, … ΔΕΝ προσέχουμε ακόμα κι όταν ΔΕΝ έχουμε ….
Γνώρισμα τέταρτο: οι προστατευόμενες περιοχές, θεμελιώδη παγκόσμια ʽκοινάʼ, αλλά και όλες οι περιοχές φυσικού κάλλους, παραμένουν απροστάτευτες από τον καθʼ ύλη αρμόδιο προστάτη τους, το κράτος. Αντίθετα, ο προστάτης είτε άμεσα, με ειδική νομοθεσία, είτε έμμεσα, κλείνοντας τα μάτια σε κάθε φύσης παρεκτροπές και παραβάσεις νομοθεσίας, ευνοεί τη χρήση τους από ιδιώτες για δραστηριότητες που κάλλιστα μπορούν να αναπτυχθούν και σε ένα τεχνητό ή τεχνητά ʽφυσικόʼ περιβάλλον. Οι φυσικές περιοχές προσφέρουν δωρεάν εντυπωσιακό ʽσκηνικόʼ σε ακριβοπληρωμένες χρήσεις και δραστηριότητες που αμφίβολο είναι αν αποφέρουν ανάλογα έσοδα στον κρατικό κορβανά … Μέσα από τέτοια βιώματα, ο Έλληνας θεωρεί αυτονόητο ότι μπορεί να πατά οπουδήποτε σε μια ευαίσθητη περιοχή (άσχετα αν καταστρέφει πόρους που πήρε εκατομμύρια χρόνια να φτιαχτούν), να διανυκτερεύει μέσα σε προστατευόμενες περιοχές και φυσικά, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, να κτίζει από καλύβες μέχρι πολυτελείς βίλλες …. Μπορεί να πληρώσει 5 και 10 Ευρώ για να νοικιάσει όχημα ψυχαγωγίας, να πιεί καφέ ή να φάει (στο εστιατόριο που είναι μέσα στην προστατευόμενη περιοχή φυσικά) αλλά θα αρνηθεί, και θα επικαλεστεί αναφαίρετα δικαιώματα του, αν του ζητηθεί να συμβάλλει με 50 λεπτά για εισιτήριο εισόδου σε προστατευόμενη περιοχή ….

Με τέτοια κυρίαρχα γνωρίσματα της σύγχρονης Ελληνικής ιδιαιτερότητας, γνωρίσματα βαθιάς και ύπουλης κρίσης αξιών, είναι πραγματικά τυχαίο το ότι δεν έχει ακόμα αφανιστεί, αν κι έχει βαριά λαβωθεί, ο ανυπολόγιστος φυσικός και πολιτιστικός πλούτος αυτού του τόπου. Και ενόσω διατηρούνται, προσφέρουν πολύτιμο προσάναμμα, και κυρίως πρόσχημα, για πολλές φωτιές ακόμα …… Μόνη οδός διαφυγής από αυτή την κρίση δεν είναι άλλη παρά η παιδεία, τόσο η επίσημη όσο, κυρίως, και η βιωματική. Κι αυτό μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τις ευθύνες όλων μας να πολεμήσουμε τη συνήθεια της αθλιότητας και να ανασύρουμε από την αχρηστία τη συλλογικότητα. Γιατί πόσο ακόμα θα μπορούμε να τραγουδούμε όταν θα καίγεται το σπίτι μας;

* Η Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη είναι καθηγήτρια στο τμήμα Γεωγραφίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΣΕΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΔΡΟΥ

Αξιότιμα μέλη και φίλοι του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου,
Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Λειβαδίων Άνδρου, το Σάββατο 28 Αυγούστου 2010 στις 19:30’.
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής :
● ενημέρωση των μελών και φίλων του ΣΕΔΑ για τη μέχρι τώρα πορεία του Συλλόγου
● οι τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών, όπως διαγράφονται από τη μέχρι τώρα εμπειρία
● το ζήτημα της στέγασης των πυροσβεστικών οχημάτων τη χειμερινή περίοδο
● λοιπά ζητήματα που θα τεθούν εκτός ημερησίας διάταξης
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας,

Για τον ΣΕΔΑ

Ο Πρόεδρος                                          Η Γραμματέας

Νίκος Χαζάπης                                   Όλγα Καραγιάννη

Γενική Συνέλευση (28-8-2010)

Το ερχόμενο Σάββατο (28-8-2010) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό σχολείο Λειβαδίων στις 19.30. Σκόπιμο είναι να παρευρεθούν όσο είναι δυνατό περισσότερα μέλη, ώστε να εκφρασθούν απόψεις και προτάσεις με στόχο την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου μας.

Οχιά (Vipera ammodytes)

  Οχιά, (Vipera ammodytes): το μοναδικό δηλητηριώδες είδος φιδιού στη Άνδρο. Το δηλητήριό της είναι πολύ ισχυρό. Ζει σε ηλιόλουστες, θαμνώδεις ή βραχώδεις περιοχές σε αραιά δάση. Συχνά βρίσκεται επάνω σε δένδρα, οπότε είναι ακόμη πιο επικίνδυνη. Τρέφεται με μικρά τρωκτικά, πουλιά, αυγά, κλπ.

Campanula sartorii

   Campanula sartorii: Είναι φυτό ποώδες πολυετές, με λευκωπά έως ανοιχτογάλανα άνθη. Φυτρώνει συνήθως σε σκιερές θέσεις σε σχιστόλιθο και σπανιότερα σε ασβεστόλιθο, σε υψόμετρα μεταξύ 100 και 700 m. Είναι είδος ενδημικό της Άνδρου και της Τήνου.

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

 Κιρκινέζι (Falco naumanni ): είδος γερακιού, που μοιάζει με το βραχοκιρκίνεζο, αλλά διαφέρει στο ότι είναι ανοιχτόχρωμο από κάτω, με γωνιώδη ουρά και έχει πιο ενεργό πέταγμα. Πρόκειται για το πιο κοινό γεράκι σε Ελλάδα και Ευρώπη, το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στα παγκόσμια απειλούμενα είδη, καθώς η μείωση του πληθυσμού του είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
    Το χειμώνα είναι απίθανο να το δούμε στη χώρα μας εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Νωρίς την άνοιξη θα το δούμε σε μεγάλες ομάδες σε στήλους της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ ή σε μεμονωμένα δέντρα στον κάμπο. Η διατροφή του περιλαμβάνει σε μικρό ποσοστό ποντίκια και σαύρες.
   Οι αλλαγές στη Γεωργία με την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, τις αρδεύσεις, τη χρήση εντομοκτόνων και την καταστροφή των χέρσων εκτάσεων έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη τροφή για το κιρκινέζι.

Κρινάκι της θάλασσας (Pancratium maritimum)

    Pancratium maritimum: Παγκράτιο το παράλιο. Πρόκειται για μονοκοτυλήδονη, πολυετή, βολβόριζη πόα, γνωστή και ως κρινάκι της θάλασσας. Είναι από τα ωραιότερα αγριολούλουδα που στολίζουν τις αμμώδεις παραλίες το καλοκαίρι. Έχει άνθη μεγάλα, χοανοειδή με έντονη μυρωδιά. Οι καρποί του μοιάζουν με κόκκους κάρβουνου, που επιπλέουν στη θάλασσα και διασπείρονται έτσι στις ακτές.

Αρτέμης (Calonectris diomedea )

Αρτέμης (Calonectris diomedea ): πτηνό, μήκους 50 εκ., με αεροδυναμικό σχήμα και μακριές στενές φτερούγες. Πετάει άνετα όταν ο άνεμος είναι τουλάχιστον 4 μποφόρ, τρέφεται με ψάρια και καλαμάρια, που πιάνει στην επιφάνεια ή βουτώντας λίγα μέτρα. Στην Ελλάδα φωλιάζει σε νησίδες στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο καθώς και στο Νότιο Ιόνιο και γύρω από την Κρήτη. Αποτελεί μεταναστευτικό είδος, το οποίο έρχεται το Μάρτιο και φεύγει τον Οκτώβριο. Οι βασικότερες απειλές για τον Αρτέμη είναι η ελάττωση της φυσικής του τροφής λόγω της υπεραλίευσης στη Μεσόγειο, η υποβάθμιση των ακατοίκητων νησίδων λόγω ανθρώπινων κατασκευών , καθώς επίσης και τα παραγάδια στα οποία μπορεί να παγιδευτεί προκειμένου να αρπάξει το δόλωμα από το αγκίστρι.

Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)

   Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae): σκουρόχρωμο, μεσαίου μεγέθους, μεταναστευτικό γεράκι με μακριές φτερούγες, το οποίο εμφανίζεται στη Μεσόγειο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θεωρείται ως η πιο σημαντική χώρα για τη διατήρηση και την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους, αφού φιλοξενεί κατά την περίοδο της αναπαραγωγής πάνω από το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι αναπαράγεται πολύ πιο αργά σε σχέση με τα άλλα μεταναστευτικά πουλιά. Έρχεται στη χώρα μας τέλη Απριλίου και φεύγει τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Η δίαιτα του Μαυροπετρίτη μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, οπότε έχει ολοκληρωθεί η ωοτοκία, αποτελείται κυρίως από μεγάλα έντομα όπως πεταλούδες, ιπτάμενα μυρμήγκια, λιβελλούλες, τζιτζίκια και σκαθάρια τα οποία συλλαμβάνει στον αέρα με τα νύχια του, επάνω από τα νησιά ή τη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου και μέχρι τον Οκτώβριο, τρέφεται αποκλειστικά με μεταναστευτικά πουλιά, μία πηγή τροφής που, θεωρητικά, είναι ανεξάντλητη. Φωλιάζει σε φυσικές κοιλότητες βράχων, σε μικρές νησίδες αλλά και σε εσωτερικά βράχια.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates