Γενική Συνέλευση

Στις 28-8-2010 έγινε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου. Αρχικά έγινε ενημέρωση για τις συμμετοχές του ΣΕΔΑ σε περιστατικά από τον Μάρτιο του 2009 μέχρι τώρα, οι εκπαιδεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την μάχιμη ομάδα, καθώς και διάφορα θέματα που αφορούν τα οχήματα, με κυρίαρχο το θέμα της στέγασης των οχημάτων. Στην συνέχεια παρουσιάσθηκε ο οικονομικός απολογισμός του 2009 αλλά και ο προϋπολογισμός του 2010, σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου. Επίσης συζητήθηκε η ενεργοποίηση και συμμετοχή της ομάδας του Συλλόγου σε περιστατικά που τυχόν συμβούν σε γειτονικές περιοχές της Άνδρου, όπως Εύβοια και λοιπά νησιά των Κυκλάδων.
                                                            Αναλυτικότερα:

Μάχιμη ομάδα

Aύξηση της μάχιμης ομάδας από 42 άτομα σε 49 & της επικουρικής από 10 σε 14 άτομα
– Γεωγραφική προέλευση μάχιμης ομάδας :
– 10 Κόρθι, 10 Γαύριο, 22 Χώρα

Συμμετοχή σε πυρκαγιές (2009-2010)

1.Βουρκωτή Μάρτιος 09 Εθελοντές 2

2.Κοχύλου Μάϊος 09 Εθελοντές 7
3.Kάμπος Γαυρίου Ιούλιος 09 Εθελοντές 11
4.Φελλός-Χάρακας Αύγουστος 09 Εθελοντές 14
5.Άνω Γαύριο-Κουμάρι Αύγουστος 09 Εθελοντές 5
6.Κουρέλι Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 10
7.Άνω Άγ. Πέτρος Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 7
8.Άνω Αγ.Πέτρος Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 5
9.Νημπορειό Σεπτέμβριος 09 Εθελοντές 4
10.Λειβάδια Οκτώβριος 09 Εθελοντές 5
11.Κάστρο Κοχύλου Οκτώβριος 09 Εθελοντές 9
12.Ράχη Κορθίου Οκτώβριος 09 Εθελοντές 7
13.Άνω Πιτροφός Νοέμβριος 09 Εθελοντές 9
14.'Αρνη Νοέμβριος 09 Εθελοντής 1
15.Βουρκωτή Ιανουάριος 10 Εθελοντές 8
16. Μέσα Βουνί Μάϊος 10 Εθελοντές 13
17. Λάμυρα Ιούνιος 10 Εθελοντές 3
Εκπαιδεύσεις εθελοντικής ομάδας

• 23/3/2010 συνάντηση συντονισμού εθελοντικής ομάδας εν όψει αντιπυρικής περιόδου
• 9/5/2010 συνάντηση συντονισμού εθελοντικής ομάδας εν όψει αντιπυρικής περιόδου
• 15/5/2010 αναγνώριση περιοχής και άσκηση στην περιοχή της Μέσα Μάνδρας Παλαιόπολης
• 2/6/2010 εκπαίδευση από τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνδρου

Σχετικά με τα πυροσβεστικά οχήματα

• Χρειάστηκε η αλλαγή ψυγείου στο 1 από τα οχήματα, ενώ αλλάχτηκε η μπαταρία στο 1 όχημα και έγινε αλλαγή λαδιών, συνολικά η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 583,95 €

Παρεμβάσεις-δράσεις πυροπροστασίας

• Yποστήριξη εθελοντών ΕΛΙΞ για καθαρισμούς μονοπατιών της Άνδρου με εργαλεία και παρουσίαση ενημερωτικού υλικού για την χλωρίδα και πανίδα της Άνδρου. Οι διαδρομές που καθαρίστηκαν είναι :
• Αγ. Μαρίνα-Αγ. Ελένη, στη διαδρομή Αποίκια-Χώρα
• Μονή Αγ. Νικολάου-παραλία Άχλα
• Αηδόνια-Μονή Τρομαρχίων
• Κοχύλου-Όρμος Κορθίου (τμήμα)

ΣΕΔΑ & περιβαλλοντική εκπαίδευση

• 6-5 & 2-6-2010 συμμετοχή στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου «Ταξίδι στους δρόμους της φωτιάς» για μαθητές Δημοτικού της Άνδρου και της Αθήνας. Αναγνώριση πυροσβεστικών εξαρτημάτων και δημιοιυργία «εγκατάστασης»

Στάθμευση-στέγαση των πυροσβεστικών οχημάτων

• Ενώ τα οχήματα θα σταθμεύουν κοντά στους οδηγούς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ή σε συγκεκριμένα σημεία που θα υποδεικνύονται από τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνδρου, αναλόγως των εκάστοτε καιρικών συνθηκών και αναγκών, αναζητούνται στεγασμένοι χώροι στάθμευσης.
• Βραχυπρόθεσμη λύση : Παραχώρηση στεγασμένου χώρου. Παρακαλείται όποιος διαθέτει στεγασμένο χώρο στάθμευσης που μπορεί να παραχωρήσει τη χειμερινή περίοδο να επικοινωνήσει μαζί μας
• Μακροπρόθεσμη λύση : Αγορά οικοπέδου και παραχώρηση στη Πυροσβεστική για συστέγαση

Λοιπά ζητήματα εκτός ημερησίας διάταξης

– Καλύτερη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση-σχέδια δράσης ανά περιοχή
– Eκπαίδευση των νέων εθελοντών, η δραστηριοποίηση της εθελοντικής ομάδας σε πρόσθετες δράσεις (βάρδιες πυροπροστασίας, καθαρισμοί μονοπατιών, πεζοπορίες για εξοικείωση με περιοχές του νησιού, κα.), η χαρτογράφηση των υπαρχόντων και η αποτύπωση περαιτέρω σημείων υδροληψίας, κα.
– Σε ότι αφορά τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών, η διοργάνωση ημερίδας με ειδικούς ομιλητές για τη σημασία της χλωρίδας και πανίδας της Άνδρου, τις συνέπειες των πυρκαγιών καθώς και τις καλές πρακτικές πυροπροστασίας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο

Αποφάσεις της συνάντησης, πέραν των ευρύτερων στόχων που τίθενται, υπήρξαν :
1. Η σύνταξη επιστολών προς τους υποψήφιους εκλογικούς συνδυασμούς και
υποψηφίους, με αίτημα να δεσμευθούν δημοσίως ως προς το περιεχόμενο της
μελλοντικής τους συνεργασίας με τον ΣΕΔΑ (διάθεση των πυροσβεστικών οχημάτων
κλπ. μέσων που διαθέτουν, σημεία υδροληψίας, σχέδια δράσης ανα περιοχή),
καθώς μέχρι στιγμής υπήρξε πενιχρή η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο
έργο του Συλλόγου. Βασικός γνώμονας των ενεργειών αυτών αποτελεί η
αποτελεσματικότερη πυροπροστασία της Άνδρου.
Σημαντική διαφαίνεται η δυνατότητα συστέγασης του ΣΕΔΑ με το Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο Άνδρου, στόχος που θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα. Ζητούμενο
είναι η εύρεση γης, πχ. δημοτικής ιδιοκτησίας σε κεντροβαρές σημείο του
νησιού, έτσι ώστε να προχωρήσει εν συνεχεία η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε
ανέγερση των κατάλληλων χώρων.
Άμεση προτεραιότητα εξακολουθεί να παραμένει η στέγαση των πυροβεστικών
οχημάτων του ΣΕΔΑ, έστω και σε προσωρινό χώρο, προκειμένου να
ελαχιστοποιείται η φθορά τους από την έκθεση στον ήλιο.
2. Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση επαφών με συλλόγους δασοπυρόσβεσης αλλά και
παραρτήματα των κυνηγετικών συλλόγων των περιοχών της Καρύστου και των
προσβάσιμων νησιών των Κυκλάδων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεισφορά μας
στις περιοχές αυτές σε περίπτωση πυρκαγιών, όπως της πρόσφατης στην περιοχή
της Καρύστου.

 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates