Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΣΕΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΔΡΟΥ

Αξιότιμα μέλη και φίλοι του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου,
Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Λειβαδίων Άνδρου, το Σάββατο 28 Αυγούστου 2010 στις 19:30’.
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής :
● ενημέρωση των μελών και φίλων του ΣΕΔΑ για τη μέχρι τώρα πορεία του Συλλόγου
● οι τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών, όπως διαγράφονται από τη μέχρι τώρα εμπειρία
● το ζήτημα της στέγασης των πυροσβεστικών οχημάτων τη χειμερινή περίοδο
● λοιπά ζητήματα που θα τεθούν εκτός ημερησίας διάταξης
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας,

Για τον ΣΕΔΑ

Ο Πρόεδρος                                          Η Γραμματέας

Νίκος Χαζάπης                                   Όλγα Καραγιάννη
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates