Πως μπορώ να βοηθήσω

Πως μπορώ να βοηθήσω ;√ γράφομαι συνδρομητής
√ συμμετέχω στην εθελοντική ομάδα είτε για κατάσβεση φωτιάς είτε για βάρδιες πυροπροστασίας
√ δηλώνω στο δίκτυο ιδιωτικών σημείων υδροληψίας που καταγράφει ο ΣΕΔΑ, την δεξαμενή νερού μου για χρήση σε περίπτωση φωτιάς
√ διαθέτω μέσα που υποστηρίζουν τις ενέργειες μας (αυτοκίνητα-σκαπτικά-φορτηγά)
√ συμμετέχω στην οικονομική στήριξη καταθέτοντας χρήματα σε οποιονδήπτε από τους παρακάτω τραπεζικούς λογ/σμούς του ΣΕΔΑ:

-Alpha Τράπεζα αρ. 622.00.2002.004339
ΙΒΑΝ:  GR4701406220622002002004339

-Εθνική αρ. 313/296153-92
ΙΒΑΝ: GR8301103130000031329615392
√ με όποιο άλλο τρόπο μπορώ…!
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates