Παραχώρηση χρήσης πυρ. οχήματος Κ.Σ.Α.

 Στο πλαίσιο συνεργασίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου με το Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου στη Δασοπυρόσβεση, παραχωρήθηκε η χρήση του πυροσβεστικού οχήματος που διαθέτει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άνδρου στο Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου για την ενίσχυση του έργου της δασοπυρόσβεσης.
Λίγα λόγια για την ιστορία τόσο της εμπλοκής του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης όσο και του συγκεκριμένου πυροσβεστικού οχήματος. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άνδρου ξεκίνησε να συμμετέχει στη δασοπυρόσβεση από το 1998 με την εθελοντική ομάδα που διέθετε και που εντάχθηκε στην ομάδα του  Σ.Ε.Δ.Α. το 2007 (Ιστορικό ΣΕΔΑ). Το 2002 το μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου, ο κ. Δήμας Ιωάννης δώρισε το ημιφορτηγό που διέθετε στον ΚΣΑ, Με την υποστήριξη της τότε Νομαρχίας Κυκλάδων αλλά και του Υπουργείου Αιγαίου δωρήθηκε το πυροσβεστικό συγκρότημα που στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο όχημα του ΚΣΑ. Από εκείνο το διάστημα και μέχρι της δημιουργίας του ΣΕΔΑ το συγκεκριμένο όχημα συμμετείχε με την ομάδα του ΚΣΑ σε πολλές φωτιές:
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates