Συμμετοχές 2003 (ΚΣΑ)

6/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Φελλού
6/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Ζαγανιάρη
7/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Βουρκωτής
7/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Μέσα Βουνί
8/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Χώρας
8/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Αλαδινού
9/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Πλάκας
10/2003 πυρκαγιά στην περιοχή Κατακοίλου
Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο έτος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου, επιτράπηκε στα μέλη της η χρησιμοποίηση των συχνοτήτων ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Πυροσβεστική.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates