Συμμετοχές 2007 (ΣΕΔΑ)

Συμμετοχή της μάχιμης ομάδας εθελοντών του ΣΕΔΑ σε πυρκαγιές την περίοδο 2007
Από την τυπική (δηλαδή από τις 30-3-2007) ίδρυση του μέχρι σήμερα, η μάχιμη ομάδα του ΣΕΔΑ έχει συμμετάσχει στο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών του νησιού στις παρακάτω περιοχές με αντίστοιχο δυναμικό :
Ιούλιος 2007
- Λάμυρα-Μένητες 6 εθελοντές
- Άνω Αγ. Πέτρος 9 εθελοντές
- Αϊπάτια-Πίσω Μεριά 12 εθελοντές
Αύγουστος 2007
- Σταυροπέδα 5 εθελοντές
Σεπτέμβριος 2007
- Στενό Κορθίου 9 εθελοντές
Οκτώβριος 2007
- Κουβάρα-Μελιό 1 εθελοντής
- Βουρκωτή 4 εθελοντές
Επιπλέον κατά το διάστημα 15 Αυγούστου έως και 3 Οκτωβρίου 2007 15 μέλη του Συλλόγου πραγματοποίησαν, κατόπιν αιτήματος της Πυροσβεστικής Άνδρου και σε σημεία και ώρες που υποδείχθηκαν από τον Προϊστάμενο της, σαράντα (40) 4ωρες βάρδιες για λόγους πρόληψης πυρκαγιών.
Δεκέμβριος 2007
- Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Μπατσί) 4 εθελοντές
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates