Βασικοί καταστατικοί στόχοι του ΣΕΔΑ


Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΔΑ, βασικοί στόχοι του είναι οι ακόλουθοι :
1. H ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα η ενίσχυση των δράσεων, που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Ως καταστροφές νοούνται οι καταστροφές που περιγράφονται στο άρθρο 2 του Νόμου 3013/2005 (ΦΕΚ 102Α).
2. Η προσφορά εθελοντικής βοήθειας και διάσωσης με κάθε μέσο και τρόπο προς φυσικά πρόσωπα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του Νόμου 3013/2005, σε βουνό, ξηρά και θάλασσα εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Η εθελοντική βοήθεια θα προσφέρεται στα πλαίσια συνδρομής των κρατικών δυνάμεων πυροσβεστικής, στρατού, λιμενικού σώματος, ΠΣΕΑ, Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών, ΟΤΑ, ΕΚΑΒ, Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δασαρχείων και άλλων εθελοντικών ομάδων.
3. Η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση περιστάσεων εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και για την προστασία του περιβάλλοντος, της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Η δημιουργία ειδικής μονάδας εποπτών περιβάλλοντος για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της Άνδρου καθώς και των απειλουμένων ειδών.
4. Η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών της χώρας αλλά και άλλων χωρών σε ζητήματα που σχετίζονται με τους παραπάνω σκοπούς.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates