Χλωρίδα-Πανίδα της Άνδρου

   Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για τον ασφένδαμο σαν χαρακτηριστικό φυτικό είδος της Άνδρου. Χρήσιμο είναι να γνωρίσουμε τα είδη που υπάρχουν στο νησί μας αλλά και κάποιες ιδιαιτερότητες αυτών, καθώς επηρεάζονται άμεσα από το κάψιμο των ενδιαιτημάτων στα οποία βρίσκονται.
   Η Άνδρος έχει πλούσια χλωρίδα και πανίδα με πολλά είδη που ανήκουν στα προστατευόμενα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη γεωιστορία, τη γεωμορφολογία, την τοπογραφία και την ποικιλία των πετρωμάτων της. Με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις η χλωρίδα των Κυκλάδων αποτελείται από 1640 περίπου φυτικά είδη.
   Ασπόνδυλα
   Στην Άνδρο, συναντάμε 22 είδη πεταλούδων, ενώ 11 ακόμη είδη ενδημούν στις υπόλοιπες Κυκλάδες. Προστατευόμενα είδη είναι: το κολεόπτερο Callimorpha quandripunctaria, το οποίο υπάρχει και στη Ρόδο και μπορούμε να το συναντήσουμε στο Κεντρικό Ορεινό Όγκο (Βουρκωτή – Άρνη) – NATURA 2000 και στα Διποτάματα. Ακόμη προστατευόμενο είδος είναι το λεπιδόπτερο Hipparchia aristaeus με πιο ευρεία εμφάνιση, από το προηγούμενο, στο νησί μας.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates