Χαρακτηριστικά φυτά της Άνδρου (Ασφένδαμος)

Στην Άνδρο υπάρχουν:
10 Φυτικές τάξεις που ανήκουν στις σπάνιες.
5 Φυτικές τάξεις για τις οποίες δεν έχουμε αρκετά στοιχεία.
Τουλάχιστον12 φυτικές τάξεις που προστατεύονται νομικά στην Ελλάδα.

 Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά  φυτά της Άνδρου είναι:
ΑΣΦΕΝΔΑΜΟΣ ή ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ (Aser cretica)
Είδος δένδρου. Το σφενδάμι είναι δέντρο με φύλλα αντίθετα και άνθη μονογενή ή διγενή στο ίδιο δέντρο. Το ξύλο του χρησιμοποιείται πολύ στην επιπλοποιία, την τορνευτική κ.α..
Υπάρχουν πολλά είδη σφενδάμου, αλλά τα κυριότερα είναι:
Ο ψευτοπλάτανος. Βρίσκεται στα δάση, απομονωμένος, σε γόνιμο έδαφος. Τα φύλλα του είναι ελαφρά, με λοβό και το κάτω μέρος τους είναι σχεδόν λευκό. Το ξύλο του είναι λευκού χρώματος, όχι και πολύ συμπαγές. Το ξύλο της ρίζας του έχει ωραία "νερά" και χρησιμοποιείται για μικρά έπιπλα πολυτελείας. Το σφενδάμι αυτό υπάρχει στη Β. Ελλάδα και είναι περιζήτητο για την κατασκευή μουσικών οργάνων και επίπλων.
Ο πλατανοειδής σφένδαμος, που μοιάζει με τον πλάτανο, αλλά το ξύλο του είναι ελαφρά κοκκινωπό και κατώτερης ποιότητας.
Ο πεδινός σφένδαμος, που το ξύλο του μοιάζει με της λεμονιάς, είναι υποκίτρινο και στιλβώνεται καλά.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates