Το κλίμα στην Ελλάδα

   Η Ελλάδα αν και μικρή σε έκταση χώρα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία δασικών οικοσυστημάτων, η οποία οφείλεται στο συνδυασμό της ορεινής τοπογραφίας της χώρας με την επίδραση της θάλασσας. Το κλίμα της Ελλάδας ανήκει στο μεσογειακό τύπο του εύκρατου κλίματος με θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους υγρούς χειμώνες, και διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των επιμέρους περιοχών της χώρας.
   Συγκεκριμένα, στη Δυτική Ελλάδα τα κλίμα χαρακτηρίζεται ως υγρό μεσογειακό, στις περιοχές γύρω από το Αιγαίο ως ξηρό μεσογειακό, στις περιοχές μακριά από τη θάλασσα ως ηπειρωτικό και στις περιοχές με υψόμετρο 1500-2000 μ. ως ορεινό μεσογειακό.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates