Πυρκαγιά-Τρίγωνο της φωτιάς

   Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας χημικής διεργασίας για την οποία απαιτείται η συνύπαρξη τριών βασικών στοιχείων, τα οποία είναι κατάλληλα συνδυασμένα μεταξύ τους. Τα στοιχεία αυτά: α) η καύσιμη ύλη, β) η θερμότητα, και γ) το οξυγόνο, συνθέτουν το λεγόμενο Τρίγωνο της φωτιάς και αν αφαιρεθεί έστω και ένα από τα τρία, η φωτιά δεν είναι δυνατό να υπάρχει.
   Η καύσιμη ύλη αποτελείται από το σύνολο της βλάστησης καθώς όλα τα μέρη της είναι αναφλέξιμα υλικά. Είναι απαραίτητη γιατί σ΄αυτήν εμπεριέχεται η ενέργεια και απ΄αυτήν τροφοδοτούνται οι φλόγες. Τέτοια υλικά είναι:
   1. Ο χούμος, δηλαδή η νεκρή ύλη(βελόνες, φύλλα, κλαδάκια κ.λπ.), η οποία έχει αποσυντεθεί σε βαθμό που να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε την προέλευσή της,
   2. Ο ξηροφυλλοτάπητας, δηλαδή τα νεκρά χόρτα, βελόνες, φύλλα, κλαδάκια κ.λπ., που βρίσκονται στο έδαφος στα οποία δεν έχει προχωρήσει η αποσύνθεση.
   3. Τα χόρτα
   4. Οι σχετικά μικροί θάμνοι
   5. Τα νεαρά δενδρύλλια
   6. Οι νεκροί κορμοί και τα κλαδάκια στο έδαφος(από φυσική αποκλάδωση, θραύσεις από χιόνι ή άνεμο, υπολείμματα υλοτομιών κ.λπ.), και
   7. Τα πρέμνα, δηλαδή η βάση του δένδρου, ύψους μερικών δεκάδων εκατοστών από το έδαφος, η οποία, όταν αυτό υλοτομηθεί, παραμένει μαζί με τις ρίζες στο έδαφος.
   Η θερμότητα είναι απαραίτητη για την προθέρμανση της καύσιμης ύλης(έως 300ο C). Όταν η καύσιμη ύλη προθερμαίνεται παράγει αναφλέξιμα αέρια, τα οποία συνδέονται με το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα και με τη χημική αντίδραση της καύσης, απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες θερμότητας, διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates