Συμπεριφορά πυρκαγιάς

Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς
1. Καύσιμη Ύλη: Τα χαρακτηριστικά της μπορούν να επηρεάσουν τα συμπεριφορά της πυρκαγιάς ανάλογα με:
I. Την υφή και το μέγεθός της (π.χ. ελαφριές καύσιμες ύλες καίγονται ευκολότερα και ταχύτερα και προκαλούν γρήγορη εξάπλωση)
II. Τη συσσώρευση και την κατανομή της (π.χ. όσο πιο ομοιόμορφη και συνεχόμενη κατανομή καύσιμης ύλης έχουμε τόσο μεγαλύτερη και γρηγορότερη ανάφλεξη και πλήρη καύση έχουμε. Όσο περισσότερες διακοπές της βλάστησης έχουμε τόσο περισσότερες είναι οι αλλαγές στην ταχύτητα εξάπλωσης και στην έκταση της πυρκαγιάς)
III. Την υγρασία της, καθώς διαφορετικές συγκεντρώσεις υγρασίας στην ίδια καύσιμη ύλη έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς.
2. Τοπογραφικές Συνθήκες: Μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς ανάλογα με:
I. την έκθεση προς τον ορίζοντα
II. την κλίση του εδάφους (εξαπλώνεται γρηγορότερα προς ανηφορικά απ΄ό,τι κατηφορικά)
III. τη διαμόρφωση του εδάφους
IV. το υψόμετρο (σύνθεση της βλάστησης, διαφοροποίηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος)
V. τα διάκενα, φυσικά ή τεχνητά (λίμνες, ποτάμια, φράγματα, ξερολιθιές, κλπ.)
3. Καιρικές Συνθήκες: Αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους παράγοντες στην ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς. Πιο συγκεκριμένα παράμετροι του καιρού οι οποίοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς είναι οι εξής:
I. Ο άνεμος (σπουδαίος παράγοντας ο οποίος κατευθύνει ή αλλάζει τη διεύθυνση της πυρκαγιάς. Δεν είναι στατικός αλλά μεταβάλλεται συνεχώς, καθορίζει την ένταση της φωτιάς και αποτελεί την αιτία για απότομες αλλαγές κλπ.)
II. Η σχετική υγρασία του αέρα
III. Η θερμοκρασία του αέρα
IV. Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (βροχή, χιόνι, πάχνη,κλπ.)
V. Η ύπαρξη νεφών ή ηλιοφάνειας
VI. Η σταθερότητα της ατμόσφαιρας
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates