Εκπαίδευση μελών εθελοντικών οργανώσεων

   Σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να αποστείλουμε ονομαστικό κατάλογο μελών που επιθυμούν να εκπαιδευτούν από το Πυροσβεστικό Σώμα στους τομείς δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει το αργότερο μέχρι 26 Μαρτίου 2010 να έχει δηλωθεί.
    Παρακαλούνται τα μέλη της μάχιμης αλλά και της επικουρικής ομάδας, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Ο. Καραγιάννη ή τον Ν. Χαζάπη μέχρι την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates