2η συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου

   Στις 2-6-2010 ο ΣΕΔΑ συμμετείχε, για δεύτερη φορά, στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου «Ταξίδι στους δρόμους της φωτιάς» που παρακολούθησαν οι μαθητές της Ε’ του 4ου Δημοτικού σχολείου Αιγάλεω. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος στην καμμένη περιοχή στο χωριό Μέσα Βουνί οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν πυροσβεστικά εξαρτήματα, αλλά και να δημιουργούν μια «εγκατάσταση». Όλες τις δραστηριότητες τις παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον. Επαινετικά ήταν τα σχόλια προς τον ΣΕΔΑ, από τους εκπαιδευτικούς που συνόδευαν τους μαθητές.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates