Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Κρυπτοτσικνιάς: μικρόσωμος ερωδιός, ο οποίος ανήκει στην τάξη των Πελαγόμορφων. Είναι μεταναστευτικό είδος, που φτάνει το Μάρτιο και αναχωρεί το Σεπτέμβριο. Έχει κοντό λαιμό και πόδια και εντυπωσιακό χρωματισμό. Δεν είναι θορυβώδες πουλί και η φωνή του ακούγεται μόνο κατά την αναπαραγωγή. Τρέφεται με βατράχια, έντομα ή μικρά ψάρια.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates