Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus)

Σπιζαετός: Eίδος αετού μεσαίου μεγέθους (65-72 εκ.), που συναντάται στις Μεσογειακές περιοχές. Ζεί σε χαμηλού και μεσαίου υψομέτρου ορεινές περιοχές, (ως 1500 μ.), σ΄αυτές που είναι κυρίως θερμές και βραχώδεις. Τρέφεται με μεσαίου μεγέθους θηλαστικά και πουλιά, κουνέλια, πέρδικες, λαγούς ή σκίουρος. Είναι σπάνιο είδος με ακανόνιστη κατανομή στη Μεσόγειο. Ο πληθυσμός του στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 85 με 105 ζευγάρια. Οι κυριότερες γνωστές απειλές που αντιμετωπίζει ο σπιζαετός είναι η καταστροφή των βιότοπων, η ενόχληση στις θέσεις φωλιάσματος (λόγω αύξησης του τουρισμού) καθώς η διάνοιξη δρόμων και πιθανώς η έλλειψη τροφής σε ορισμένα μέρη. Ένα τουλάχιστον ζευγάρι φιλοξενείται στην Άνδρο, αφού φωλιάζει στα Διποτάματα.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates