Δευτέρα 04/05 : Κοπή επικίνδυνων Δέντρων στα Λειβάδια.

Δευτέρα 04/05 : Σήμερα, ο Σύλλογος μας , μετά από αίτημα ιδιώτη και ιδιοκτήτη κτήματος, και κατόπιν γνωμοδότησης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, προχώρησε στην κοπή τριών κυπαρισιών , τα οποία είχαν αποκτήσει επικίνδυνη κλίση προς διπλανή κατοικία, με καταστροφικές συνέπειες γι αυτή σε περίπτωση πτώσης. Στην δράση συμμετείχαν έξι εθελοντές και δύο οχήματα (ΣΕΔΑ 8 και ΣΕΔΑ 7).Για την ολοκλήρωση της δράσης , χρησιμοποιήθηκε ειδικευμένος αναρριχητικός εξοπλισμός κλαδονομών.

Επίσης, ολοκληρώθηκε σήμερα η βασική επισκευή των τμημάτων στήριξης της υδροφόρου δεξαμενής του οχήματος ΣΕΔΑ 6. Η δεξαμενή ανυψώθηκε με την βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος και τα τμήματα στήριξης (τραβέρσες), αντικαταστάθηκαν με καινούρια . Στην δράση συμμετείχαν τρεις εθελοντές και ένα όχημα του ΣΕΔΑ.
 
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates