Τρίτη 21/04 : Ολοκλήρωση του έργου άντλησης .

Τρίτη 22/04 : Ο σύλλογος και σήμερα συνέχισε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο άντλησης υδάτων από το πλημμυρισμένο υπόγειο κτιρίου στην Χώρα. Στην τελική δράση συμμετείχαν δυο εθελοντές και ενα οχήμα του Σ.Ε.Δ.Α.(ΣΕΔΑ 9). 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates