Κυριακή 10/05 : Καθαρισμός οδικού δικτύου Μενήτων Μεσαριάς από τμήματα δέντρων

Κυριακή 10/05 : Σήμερα , ο Σύλλογος μας , κατόπιν αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μενήτων και σε συνεργασία με  το τμήμα πολιτικής προστασίας  του Δήμου Άνδρου και το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Δ Μεσαριάς, προχώρησε σε καθαρισμό του οδικού δικτύου Μενήτων-Μεσαριάς από επικίνδυνα τμήματα δέντρων.Τα συγκεκριμένα τμήματα, εμπόδιζαν την ομαλή διέλευση μεγάλων οχημάτων στο δίκτυο, καθιστώντας παράλληλα δύσκολη την μετακίνηση τους .Στην δράση συμμετείχαν έξι εθελοντές με ένα όχημα τεσαριάςου ΣΕΔΑ (ΣΕΔΑ 9), συνεπικουρούμενοι από προσωπικό του Δήμυ Άνδρου, και μέλη του πολ.Συλλόγου Μενήτων και του Τ.Σ. Δ.Δ. Μεσαριάς.

 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates