Συμμετοχή του ΣΕΔΑ σε πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου.


Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου ο ΣΕΔΑ συμμετείχε, στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου «Ταξίδι στους δρόμους της φωτιάς» που παρακολούθησαν οι μαθητές της Δ τάξης του Δημοτικού σχολείου Χώρας Άνδρου.'

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές με την χρήση του οχήματος ΣΕΔΑ3, έμαθαν να αναγνωρίζουν πυροσβεστικά εξαρτήματα, αλλά και να δημιουργούν μια «εγκατάσταση».

Όλες τις δραστηριότητες τις παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον.

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος από την ιστοσελίδα του ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ,


 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates