Εργασίες κλαδονομής στο οδικό δίκτυο Χώρας – Κορθίου (14-10-2017)

Tο Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 κατόπιν έκκλησης του γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου πραγματοποιήθηκαν εργασίες κλαδονομής στο οδικό δίκτυο Χώρας – Κορθίου, αναλυτικότερα,

Στην περιοχή ελικοδρόμιο Χώρας δημοτικής ενότητας Άνδρου επί του κεντρικού επαρχιακού οδικού δικτύου, πραγματοποιήθηκε κλαδονομή σε πέντε δέντρα τα οποία παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων.

Στην περιοχή Επισκοπείο δημοτικής ενότητας Κορθίου επί του κεντρικού επαρχιακού οδικού δικτύου, πραγματοποιήθηκε κλαδονομή σε τρία δέντρα τα οποία παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων.

Τα κλαδιά απομακρύνθηκαν με όχημα του δήμου Άνδρου, τα οποία με την χρήση του κλαδοτεμαχιστή θα γίνουν πριονίδι – λίπασμα.

Διατέθηκαν το όχημα ΣΕΔΑ 3, πέντε εθελοντές, και ένα όχημα του δήμου Άνδρου.

Τέλος με την ευκαιρία, πραγματοποιήθηκε πλήρωση ύδατος στην δεξαμενή πυρασφάλειας στην περιοχή Κοχύλου δημοτικής ενότητας Κορθίου.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates