Συμμετοχή του ΣΕΔΑ σε πρόγραμμα του ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ- Γ τάξη Δημοτικού Μπατσίου Άνδρου

Την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου ο ΣΕΔΑ συμμετείχε, στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου «Ταξίδι στους δρόμους της φωτιάς» που παρακολούθησαν οι μαθητές της Γ τάξης του Δημοτικού σχολείου Μπατσίου Άνδρου.'

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές επισκέφτηκαν την καμμένη περιοχή πάνω από την Καππαριά, όπου με την χρήση του οχήματος ΣΕΔΑ3 πραγματοποίησαν εγκατάσταση, έμαθαν να αναγνωρίζουν πυροσβεστικά εξαρτήματα, πραγματοποίησαν ανεφοδιασμό του οχήματος από κρουνό και τέλος έκαναν ρίψη ύδατος υπό πίεση

Όλες τις δραστηριότητες τις παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον.


 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates