Μεταφορά ύδατος στην περιοχή «Αμμολόχου»

Κατόπιν αιτήματος του υπεύθυνου πολιτικής προστασίας του νησιού μας πραγματοποιήσαμε μεταφορά ύδατος στην περιοχή Αμμολόχου Δημοτικής ενότητας Υδρούσας.
Αναλυτικότερα με την χρήση του οχήματος ΣΕΔΑ6 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά 11 κυβικών νερού.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates