Πυρκαγιά στην περιοχή "Λευκόποδας" (29-7-2017)
Στις 18.00 (Σάββατο 29-7-2017) ενημερωθήκαμε από πολίτη για πυρκαγιά στην περιοχή «Γερακώνα»  κοντά στο χωριό Μέσα Βουνί. Ύστερα  από διασταύρωση και επαλήθευση της πληροφορίας  ξεκίνησαν για το συμβάν δυο οχήματα, από την ομάδα της Χώρας,  το ΣΕΔΑ 8 με τρείς εθελοντές και το ΣΕΔΑ 4 με δυο εθελοντές. Από την ομάδα του Κορθίου άλλο ένα όχημα (ΣΕΔΑ 5) με άλλους δυο εθελοντές. Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης ενημερωθήκαμε και από το Π.Κ. Άνδρου για το συμβάν. Φθάνοντας στο σημείο της πυρκαγιάς, που ήταν πάνω από το χωριό Καππαριά και δυτικά από την κορυφή «Λευκόποδας»  ήταν ήδη τρία οχήματα του Π.Κ. Άνδρου που είχαν ελέγξει την περίμετρο της φωτιάς. Με διαβροχή της περιμέτρου εξασφαλίσθηκε η καμένη περιοχή (περίπου 6 στρέμματα) και αποχώρησαν τα οχήματα μας στις 20.30. Παρέμεινε στο σημείο όχημα του Π.Κ. Άνδρου για τυχόν αναζωπυρώσεις.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates