ΟΜΑΔΑ Σ.Ε.Δ.Α. 2015

Φωτογραφίες της μάχιμης ομάδας του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου, καθώς και των οχημάτων που σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου διαθέτει ο ΣΕΔΑ. Από τις φωτογραφίες λείπουν  15 ακόμη μέλη που λόγω ανειλημμένων κυρίως επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν κατάφεραν να έρθουν.
Όλα τα μέλη της μάχιμης ομάδας με αυτοθυσία και έντονο το χαρακτηριστικό της ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς, στο μέτρο του δυνατού, έχουν προσφέρει σημαντικό έργο τουλάχιστον στο έργο της δασοπυρόσβεσης. Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι πίσω από αυτή την ομάδα υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό που στηρίζει με πολλούς τρόπους το έργο του ΣΕΔΑ και φυσικά τους ευχαριστούμε πολύ.

Ευχαριστούμε το μέλος του συλλόγου μας κ. Β. Λουκίσα για τις πολύ ωραίες φωτογραφίες.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates