Με την κατασκηνωτική ομάδα της Μητρόπολης Σύρου (11-7-2015)


Στον χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου πραγματοποιήθηκε μια πρώτη επαφή με την κατασκηνωτική ομάδα της Μητρόπολης Σύρου με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές. Αρχικά έγινε ενημέρωση σχετικά με τα αίτια των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από αυτές, τα στάδια αντιμετώπισης καθώς και τους τρόπους καταστολής. Στη συνέχεια, τα παιδιά παρακολούθησαν σχετική παρουσίαση για τον εθελοντισμό, την εθελοντική δασοπυρόσβεση, την δράση του Σ.Ε.Δ.Α. και τι συμβαίνει με τον εθελοντισμό σε άλλες χώρες. Παρακολούθησαν επίσης βίντεο με εκπαίδευση νεαρών εθελοντών (10 -15 χρονών) στη Γερμανία. Μετά, με την καθοδήγηση μελών του Συλλόγου δημιούργησαν μια εγκατάσταση που κατέληξε τελικά ........................ στο πλύσιμο του λεωφορείου της κατασκήνωσης.
Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς.      
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates