Με την 2η κατασκηνωτική ομάδα της Μητρόπολης Σύρου (17-7-2015)
Και πάλι  στο χώρο του ΚΠΕ Κορθίου ακολουθήθηκε το ίδιο πρόγραμμα όπως αυτό που είχε γίνει με την 1η κατασκηνωτική ομάδα της Μητρόπολης Σύρου στις 11-7-2015. Τα παιδιά αυτής της ομάδας ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και  επομένως με περισσότερο ενδιαφέρον για την δασοπυρόσβεση και τον εθελοντισμό. Αποτέλεσμα αυτού 6 πιθανούς μελλοντικούς εθελοντές!!!
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates