Συμμετοχές 2018


Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2018 είναι οι ακόλουθες:

1. Άνω Γαύριο-Κατάσβεση (10-1-2018) Εθελοντές 5 - οχήματα ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ8
2. Κάτω Φελλός-Κατάσβεση (19-1-2018) Εθελοντές 3 - όχημα ΣΕΔΑ2
3. Παραπόρτι-Κατάσβεση (29-4-2018) Εθελοντές 5 - οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ8
4. Νέο Βουτζά-Κατάσβεση (25-26/72018) Εθελοντές 6 - όχημα ΣΕΔΑ3
5. Χώρα Άνδρου-κατάσβεση σε αποθήκη (28-7-2018) Εθελοντές 5 - όχημα ΣΕΔΑ5
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates