Συμμετοχές 2018


Οι συμμετοχές του ΣΕΔΑ για το 2018 είναι οι ακόλουθες:

1. Άνω Γαύριο-Κατάσβεση (10-1-2018) Εθελοντές 5 - οχήματα ΣΕΔΑ2 - ΣΕΔΑ8
2. Κάτω Φελλός-Κατάσβεση (19-1-2018) Εθελοντές 3 - όχημα ΣΕΔΑ2
3. Παραπόρτι-Κατάσβεση (29-4-2018) Εθελοντές 5 - οχήματα ΣΕΔΑ1 - ΣΕΔΑ8
4. Νέο Βουτζά-Κατάσβεση (25-26/72018) Εθελοντές 6 - όχημα ΣΕΔΑ3
5. Χώρα Άνδρου-κατάσβεση σε αποθήκη (28-7-2018) Εθελοντές 5 - όχημα ΣΕΔΑ5
6. Αμμόλοχος -κατάσβεση (9/8/2018) Εθελοντές 16 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ2-ΣΕΔΑ4-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ7-ΣΕΔΑ8
7. Τρύπες-κατάσβεση (21/8/2018) Εθελοντές 13 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ8
8. Τρομάρχια-κατάσβεση (24/9/2018) Εθελοντές 4 - οχήματα ΣΕΔΑ5-ΣΕΔΑ8
9. Διποτάματα-κατάσβεση (27/9/2018) Εθελοντές 7 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ3-ΣΕΔΑ5
10. Κατακαλαίοι-Λεζίνα κατάσβεση (24-25/10/2108) Εθελοντές 9 - οχήματα ΣΕΔΑ1-ΣΕΔΑ8
11. Σταυροπέδα - κατάσβεση (5/11/2018) Εθελοντές 6 - οχήματα ΣΕΔΑ7-ΣΕΔΑ8
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates