Ημερίδα ΚΠΕ Κορθίου (29 Μαΐου 2012)


Το ΚΠΕ Κορθίου σε συνεργασία με τη WWF Ελλάς-Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση- θα διοργανώσει ημερίδα με θέμα: « Εξερευνώντας τον άγνωστο θαλάσσιο πλούτο του Αιγαίου: τα θαλάσσια θηλαστικά και ο κόσμος τους», τη Τρίτη 29 Μαΐου 2012, στο πλαίσιο των δράσεων δια βίου μάθησης για ενήλικες.
 
Πρόγραμμα ημερίδας
      17.00-17.30      Προσέλευση συμμετεχόντων, εγγραφές, χαιρετισμοί
17.30-18.00      Παρουσίαση προγραμμάτων του ΚΠΕ (Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ) 
18.00-18.30           Δραστηριότητα κατάθεσης εμπειριών και σχηματισμού ομάδων ( Ελένη Σβορώνου- Υπεύθυνη Π.Ε -WWF Ελλάς)
      18.30-19.00        Δραστηριότητα ανάκλησης εικόνων και γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον. Αποτύπωση του υποβρύχιου και του υπέργειου περιβάλλοντος της Άνδρου. Σχολιασμός γραφημάτων ( Ελένη Σβορώνου-Υπεύθυνη Π.Ε -WWF Eλλάς)
19.00-19.30               Παρουσίαση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων θηλαστικών του
Αιγαίου( Μαρία Λιβανού – Συνεργάτης θαλάσσιων προγραμμάτων WWF Ελλάς
                              και Γιώργος Παξιμάδης – Θαλάσσιος Βιολόγος -WWF Ελλάς)
19.30-19.45       Ερωτήσεις, συμπλήρωση των γραφημάτων
19.45-20.00       Διάλειμμα
20.00-20.20       Εργαστήριο: Παιδαγωγικό υλικό για τα θαλάσσια θηλαστικά 
                        ( Ειρήνη Τσεβή-Υπεύθυνη Π.Ε -Mοm)  
20.20-21.00      Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση ημερίδας
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates