Εκπαίδευση στο Πυρ. Κλιμάκιο Άνδρου (23-5-12)


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η προγραμματισμένη εκπαίδευση της ομάδας του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου. Το πρόγραμμα πρόεβλεπε τρεις ομάδες εργασίας σε διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση ξεκίνησε ςτις 18.00 και ολοκληρώθηκε στις 21.30, αφού προγραμματίσθηκε επόμενη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα.
Να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του Πυρ. Κλιμακίου Άνδρου καθώς και τον Προϊστάμενο κ. Ζικέλογλου Ι. για ολη την προσπάθεια.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates