Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Κορθίου

 Στις 13-2-2012 ο ΣΕΔΑ συμμετείχε, στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κορθίου «Ταξίδι στους δρόμους της φωτιάς» που παρακολούθησαν οι μαθητές της ΣΤ’ του Δημοτικού σχολείου Χώρας Άνδρου. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος στην καμμένη περιοχή στο χωριό Κοχύλου οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν πυροσβεστικά εξαρτήματα, αλλά και να δημιουργούν μια «εγκατάσταση». Όλες τις δραστηριότητες τις παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates