Και το όνομα αυτού «JOANNA»

Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Τσεπέρκα Ιωάννη για την δωρεάν κατασκευή των αυτοκόλλητων που τοποθετήθηκαν στο νέο πυροσβεστικό όχημα του Συλλόγου μας και όχι μόνο γι’αυτό. Ο κ. Τσεπέρκας Ι. από την αρχή της σύστασης του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου στάθηκε στο πλάι μας και βοήθησε σημαντικά στο να στηθεί στα πόδια του ο Σύλλογος μας, με πολλούς τρόπους.
Σχετικά με το όνομα του νέου μας οχήματος, το επίσημο όνομα θα είναι ΣΕΔΑ3. Αλλά.....το καλλιτεχνικό του θα είναι «JOANNA» προς τιμή μέλους του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών.  
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates