Επιστολή προς Υφ. Οικονομικών κ. Σαχινίδη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΔΡΟΥ ( ΣΕΔΑ )
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ( Ε.Δ.Δ.Δ.  ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ )
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ( Σ.Ε.Δ.Δ.Δ.  ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ )
                                   
ΕΠΕΙΓΟΝ

16 Νοεμβρίου 2010
           
Προς  :  Υφυπουργό  Οικονομικών  κ.  Φίλιππο Σαχινίδη

Κοινοποίηση :
- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργό Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
- Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
- WWF  Ελλάς

Θέμα : Άδικος καταλογισμός φόρου προστιθέμενης αξίας από το ελληνικό κράτος σε εθελοντικές οργανώσεις δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης  &  διάσωσης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,

Οι υπογράφουσες το κείμενο αυτό εθελοντικές οργανώσεις δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης  &  διάσωσης δραστηριοποιούμαστε εδώ και αρκετά χρόνια εντός της ελληνικής επικράτειας, με ίδια μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας αμισθί σημαντικές υπηρεσίες πολιτικής αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας , εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό , καθώς τα λειτουργικά έξοδα είναι ελάχιστα και καλύπτονται στην πλειοψηφία τους από τις συνδρομές των μελών και από χορηγίες / δωρεές κοινωφελών ιδρυμάτων  καθώς και ιδιωτών και επιχειρήσεων της περιοχής ευθύνης της κάθε οργάνωσης.
Το έργο μας δεν αναγνωρίζεται μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά πρωτίστως από το Πυροσβεστικό Σώμα , τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , στα όρια των οποίων δραστηριοποιούμεθα  αλλά και από τους φορείς που κλήθηκαν να μας αξιολογήσουν (πχ. WWF Ελλάς).
Οι οργανώσεις μας απέκτησαν την δεκαετία 1998 - 2008 μέσω χορηγιών και δωρεών ιδιωτών και ιδρυμάτων μεταχειρισμένα πυροσβεστικά οχήματα από τη Γερμανία με σκοπό την βελτίωση της αντιπυρικής θωράκισης των περιοχών που εδρεύουμε. Πριν από λίγες εβδομάδες ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πως οφείλουμε Φ.Π.Α. στο ελληνικό δημόσιο, ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος προστίμου για την μη έγκαιρη καταβολή του. Είναι προφανές ότι Φ.Π.Α. επιβάλλεται στις περιπτώσεις εκείνες των συναλλαγών, οι οποίες αποφέρουν προστιθέμενη αξία , όφελος στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωσή μας ουδεμία αξία και όφελος προστίθεται στις οργανώσεις μας από την δραστηριότητά μας, απεναντίας η επιχειρησιακή δράση μας αποφέρει σημαντικό κοινωνικό όφελος στην κοινωνία και το κράτος εν γένει.
Θεωρούμε, συνεπώς, άδικο, προσβλητικό και απογοητευτικό συνάμα τον καταλογισμό οιουδήποτε φόρου σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις εθελοντών που προσφέρουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και στην ουσία συμπληρώνουν αν όχι αντικαθιστούν κρατικές υπηρεσίες. Υπό το πρίσμα αυτό, καταντά υποκριτική οιαδήποτε εξαγγελία ανάπτυξης του θεσμού του εθελοντή στη χώρα μας, με το ελληνικό κράτος να αξιώνει φορολογική μεταχείριση των μη κερδοσκοπικών εθελοντικών οργανώσεων, ωσάν να ήταν τελικοί καταναλωτές. Ας παραδειγματιστούμε από χώρες που βρίσκονται χρόνια μπροστά από την Ελλάδα στο θεσμό αυτό, όπως πχ. τη Γερμανία, όπου εύλογα όχι μόνο υφίσταται απαλλαγή ΦΠΑ για τις εθελοντικές οργανώσεις αλλά και γενικότερα οιουδήποτε φόρου ή τέλους ( όπως λ.χ. τα υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας των πυροσβεστικών μας οχημάτων που καλούμαστε να καταβάλλουμε ).
Για το ζήτημα αυτό έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από εκπροσώπους του πολιτικού χώρου. Σας παρακαλούμε, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, να επανεξετάσετε τόσο το εν λόγω ζήτημα όσο και τη σχετική ελλιπή ελληνική νομοθεσία περί εθελοντισμού.

Μετά  τιμής

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&  ΔΙΑΣΩΣΗΣ

( ΨΑΧΝΑ  ΕΥΒΟΙΑΣ )
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
&  ΔΙΑΣΩΣΗΣ

( ΡΟΔΟΠΟΛΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ )
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΑΝΔΡΟΥ


( ΑΝΔΡΟΣ )
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates