Κοινό Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Απαράδεκτος καταλογισμός φόρου προστιθέμενης αξίας από το ελληνικό κράτος σε εθελοντικές οργανώσεις δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης  &  διάσωσης

5 Νοεμβρίου 2010

Οι υπογράφουσες το κείμενο αυτό εθελοντικές οργανώσεις δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης  &  διάσωσης δραστηριοποιούμαστε εδώ και αρκετά χρόνια εντός της ελληνικής επικράτειας, με ίδια μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες πολιτικής αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας.
Οι οργανώσεις μας απέκτησαν την δεκαετία 1998 - 2008 μέσω χορηγιών και δωρεών ιδιωτών και ιδρυμάτων μεταχειρισμένα πυροσβεστικά οχήματα από τη Γερμανία. Πριν από λίγες εβδομάδες εκπρόσωποι μας ενημερώθηκαν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. πως οφείλουμε Φ.Π.Α. στο ελληνικό δημόσιο, ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος προστίμου.
Θεωρούμε απαράδεκτο και προσβλητικό τον καταλογισμό οιουδήποτε φόρου σε οργανώσεις εθελοντών που προσφέρουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και στην ουσία συμπληρώνουν αν όχι αντικαθιστούν κρατικές υπηρεσίες. Υπό το πρίσμα αυτό, καταντά υποκριτική οιαδήποτε εξαγγελία καλλιέργειας του θεσμού του εθελοντή στη χώρα μας, με το ελληνικό κράτος να αξιώνει φορολογική μεταχείριση των μη κερδοσκοπικών εθελοντικών οργανώσεων, ωσάν να ήταν τελικοί καταναλωτές. Ας παραδειγματιστούμε επιτέλους από χώρες που βρίσκονται χρόνια μπροστά από την Ελλάδα στο θεσμό αυτό, όπως πχ. τη Γερμανία, όπου εύλογα όχι μόνο υφίσταται απαλλαγή ΦΠΑ για τις εθελοντικές οργανώσεις αλλά και γενικότερα οιουδήποτε φόρου ή τέλους ( όπως λ.χ. τα υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας των πυροσβεστικών μας οχημάτων που καλούμαστε να καταβάλλουμε ).
Καλούμε τα αρμόδια υπουργεία να επανεξετάσουν τόσο το εν λόγω ζήτημα όσο και τη συναφή κραυγαλέα απαράδεκτη ελληνική νομοθεσία στο ζήτημα του εθελοντισμού. Παρακαλούμε τους αρμοδίους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να δώσουν λύση στο υπ’ όψιν θέμα.

                        ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&  ΔΙΑΣΩΣΗΣ

( ΨΑΧΝΑ  ΕΥΒΟΙΑΣ )
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
&  ΔΙΑΣΩΣΗΣ

( ΡΟΔΟΠΟΛΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ )
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΑΝΔΡΟΥ


( ΑΝΔΡΟΣ )


 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates